به گزارش خزرآنلاین، پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر رشت که به صورت فوق العاده و غیرعلنی در حال برگزاری است، مدیرمالی شهرداری رشت انتخاب شد.  در این جلسه که با حضور ۹ عضو شورا و با غیبت حاجی پور و ذاکری در حال برگزاری است، یعقوب امیری از مدیران سابق شهرداری رشت با ۸ […]

به گزارش خزرآنلاین، پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر رشت که به صورت فوق العاده و غیرعلنی در حال برگزاری است، مدیرمالی شهرداری رشت انتخاب شد.

 در این جلسه که با حضور ۹ عضو شورا و با غیبت حاجی پور و ذاکری در حال برگزاری است، یعقوب امیری از مدیران سابق شهرداری رشت با ۸ رای اعضای شورا به عنوان مدیر مالی جدید شهرداری جایگزین مجتبی ماه پسند در این سمت شد.

امیری در گذشته نیز مدیریت امور مالی شهرداری را در کارنامه داشت. وی در زمان ثابت قدم مدت کوتاهی به عنوان شهردار منطقه ۲ نیز فعالیت می کرد.