به گزارش خزرآنلاین، عظمتی در واکنش به شایعاتی در خصوص کاندیداتوری وی برای کرسی شهرداری رشت گفت: بنده این موضوع را تکذیب میکنم و تا کنون هیچ جلسه ای و یا رایزنی از سوی اعضای شورا مبنی بر گزینه شدنم برای کرسی شهرداری رشت نشده است و در حد شایعه میباشد. /رویدادگیلان

به گزارش خزرآنلاین، عظمتی در واکنش به شایعاتی در خصوص کاندیداتوری وی برای کرسی شهرداری رشت گفت: بنده این موضوع را تکذیب میکنم و تا کنون هیچ جلسه ای و یا رایزنی از سوی اعضای شورا مبنی بر گزینه شدنم برای کرسی شهرداری رشت نشده است و در حد شایعه میباشد. /رویدادگیلان