به گزارش خزرآنلاین، در ساختار مدیریت شهری، شهردار به عنوان راس هرم مجموعه شهرداری موظف به راهبرد مجموعه تحت امر خود و ساماندهی خدمات شهرداری به شهروندان میباشد. بر هیچکس پوشیده نیست، فقدان حضور شهردار بر مسند خود باعث ایراد لطمات و هزینه های قابل توجه ای برای شهر خواهد شد و در برهه کنونی […]

به گزارش خزرآنلاین، در ساختار مدیریت شهری، شهردار به عنوان راس هرم مجموعه شهرداری موظف به راهبرد مجموعه تحت امر خود و ساماندهی خدمات شهرداری به شهروندان میباشد.

بر هیچکس پوشیده نیست، فقدان حضور شهردار بر مسند خود باعث ایراد لطمات و هزینه های قابل توجه ای برای شهر خواهد شد و در برهه کنونی و حجم مشکلات و حواشی موجود در شهر رشت شدت و حدت این لطمات بیش از هر زمان دیگری میباشد.

شناسایی نیروی متعهد و متخصص و انتخاب شهردار جزو اصلی ترین وظیفه اعضای شورای شهر به عنوان منتخبین شهروندان در پارلمان شهری میباشد که باید با اتحاد نظر و جمع بندی اولویتهای مدنظر خود به فراخور مطالبات موجود در شهر بر روی گزینه مناسب و واجد الشرایط به اتحاد نظر رسیده و فرد شایسته را برای این سمت خطیر انتخاب کنند.

در روزهای اخیر شاهد نقدهای متعدد از سوی افراد مختلف جهت تاخیر در انتخاب شهردار رشت بودیم و گمانه زنی ها در خصوص علل این تاخیر به اوج خود رسیده است. با تایید لزوم انتخاب شهردار در حداقل زمان ممکن، باید توجه داشت این انتخابی مهم و تاثیرگذار برای شهر و شهروندان میباشد و تعجیل و عدم بررسی های لازم باعث بروز فجایع ای خواهد شد که در گذشته نیز سابقه آن وجود دارد.

در این بین گویا منافع برخی ها در این حوزه ایجاد فضای ملتهب با دامن زدن به حواشی و اختلاف افکنی میباشد. در روزهای اخیر شاهد ایجاد موج های منفی با هدف فضاسازی و از بین بردن فضای منطقی حاکم بر مدیریت شهری در خصوص انتخاب شهردار آینده رشت هستیم و طیفی مشخص با تشویش اذهان عمومی و هدفمند نشان دادن این تاخیر از سوی برخی از اعضای شورا قصد به کرسی نشاندن گزینه خود را با تعجیل و ایجاد یک فضای احساسی دارند.

این در حالیست که رییس شورا مجدانه پیگیر انتخاب شهردار رشت است و پس از استعفای شهردار سابق با حساسیت بالا بیشتر وقت خود را معطوف بررسی ها بر روی گزینه های موجود کرده و مکررا از سایر اعضا درخواست بررسی دقیق در این حوزه را داشته است و در نامه ای که در شهریور خطاب به سایر اعضا نوشته است، کتبا خواستار معرفی گزینه های پیشنهادی در این خصوص شده است.

در این نامه آمده است: با توجه به وظیفه انتخاب شهردار به عنوان رکن محوری وظیفه شوراهای شهر و حساسیت تصاحب سمت شهرداری خواهشمند است تا روز شنبه 24 شهریور گزینه های پیشنهادی و واجد شرایط را به ریاست شورا جهت اقدامات لازم معرفی نمایید.