به گزارش خزر، مجمع متخصصین ایران، تشکلی است که در گذشته اندک فعالیت های سیاسی و صنفی داشته است، حتی دبیرکل آن هم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود، ولی بنا به هر دلیلی از اردیبهشت ماه سال گذشته تا به امروز خبری از فعالیت های این تشکل در سطح کشور نیست. حتی هیچ […]

به گزارش خزر، مجمع متخصصین ایران، تشکلی است که در گذشته اندک فعالیت های سیاسی و صنفی داشته است، حتی دبیرکل آن هم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود، ولی بنا به هر دلیلی از اردیبهشت ماه سال گذشته تا به امروز خبری از فعالیت های این تشکل در سطح کشور نیست. حتی هیچ سایت یا وبگاهی از این مجمع در فضای مجازی دیده نمی شود.

بیشتر بخوانید: اصلاً مجمع متخصصین ایران شعبه گیلان وجود خارجی دارد؟!

پیگیری های خبرنگار خزرآنلاین اما حکایت از آن دارد که اساساً مدتی است مجوز این مجمع باطل یا لغو گردیده است و حتی در مراجعه به لیست احزاب و تشکل های وزارت کشور هم نامی از آن وجود ندارد. با این حال در گیلان، فردی با نام محمد رفیعی اقدام به صدور احکام برای افراد مختلف تحت دو عنوان معاونت امور استان های دبیرکل مجمع متخصصین ایران و رییس مرکز آموزش و پژوهش استان گیلان می نماید.

درخصوص عنوان اول باید گفت که اساساً وقتی مجمعی تحت عنوان مجمع متخصصین ایران دیگر وجود ندارد، دبیرکلی هم وجود ندارد! دبیرکل غایب هم نمی تواند معاونتی تحت عنوان معاونت امور استان ها داشته باشد!

در خصوص عنوان دوم هم باید گفت وقتی کلیت این تشکل محل شک و سوال است، مرکز آموزش و پژوهش استان گیلان دیگر جای خود دارد!

تحریریه خزر از مدعی یا مدعیان نمایندگی، معاونت یا هر نوع ارتباط دیگر با این مجمع تحت هر نام و عنوانی می خواهد تا در صورت وجود داشتن هر گونه مجوزی که دلالت بر فعالیت قانونی این مجمع در سال 97 است، آن را جهت انتشار و تنویر افکار عمومی در اختیار قرار دهند.

البته شرکتی تحت عنوان شرکت تعاونی مسکن مجمع متخصصین استان گیلان به ثبت رسیده است که به نظر تنها ارتباطش با مجمع متخصصین تشابه اسمی می باشد! جالب آن که آقای رفیعی در این شرکت تعاونی هم رییس هیات مدیره می باشد. سایر نام هایی که در این آگهی هم آمده است، جالب توجه است!