به گزارش خزرآنلاین، انتخاب ریاست شورا با عدم تغییر در جایگاه ریاست به پایان رسید. این دومین باری است که رئیس جوان شورای شهر، اصلاح طلبان ریش سفید را مقهور توانایی خود در رایزنی های گسترده می کند. این پیروزی متوالی اما به همان اندازه که مدیون رایزنی های گسترده رییس فعلی شوراست، وام دار […]

به گزارش خزرآنلاین، انتخاب ریاست شورا با عدم تغییر در جایگاه ریاست به پایان رسید. این دومین باری است که رئیس جوان شورای شهر، اصلاح طلبان ریش سفید را مقهور توانایی خود در رایزنی های گسترده می کند. این پیروزی متوالی اما به همان اندازه که مدیون رایزنی های گسترده رییس فعلی شوراست، وام دار بی تدبیری نفر اول اصلاحات هم می باشد. فردی که خطاهای استراتژیک او در رهبری لیست امید، این اقلیت را به کلی از حوزه تاثیرگذاری در شورای شهر خارج کرده است. همان فردی که با تحمیل یک زن و شوهر به مجموعه شهرداری آن هم به منظور ادای دین به اسپانسر تبلیغاتی اش، پالس های مثبتی را برای منفعت طلبان فرستاد که اگر حمایت کنید، حمایت می شوید! شاید به همین دلیل است که عده ای او را فصل الخطاب لقب می دهند! فصل الخطابی که تا کنون حتی در یک بزنگاه سیاسی درون شورایی هم نتوانسته حرف خود و دو نفر دیگری که به احترام سن و سالش به دنبال او به راه افتاده اند، به کرسی بنشاند. فصل الخطاب قلابی!

خروج یکی از اعضای شورا و جایگزینی یک اصلاح طلب به جای وی هم نتوانست دوپینگی برای اصلاح طلبان شورا به حساب آید چرا که جناب فصل الخطاب حتی با علم به اینکه نفر اول لیست علی البدل یک اصلاح طلب خوشنام است، تمام توان خود را برای ممانعت از بروز این تغییر به کار بسته بود که البته در آن هم ناکام بود.

بازی ضعیف فصل الخطاب قلابی در شورا البته تنها دامنگیر او نشد بلکه او در آخرین شکست سلسله وار اصلاح طلبان، مرد کهنه کار اصلاحات را با طناپ پوسیده خود به قعر چاه انتخاب رییس شورا فرستاد تا اعتبار ترک برداشت اصلاحات در بدنه شورا به طور کامل بشکند.

اصلاح طلبان شورا باید بدانند تا وقتی که پشت جناب فصل الخطاب قلابی بازی کنند، در برایشان بر روی همین پاشنه می چرخد و اگر هم اندک منافعی به دست بیاید، صرف ادای دِین فصل الخطاب به اسپانسراهای تبلیغاتی اش خواهد شد. آن ها باید بپذیرند، فصل الخطاب شان قلابی است! فصل الخطاب همیشه بازنده!