به گزارش خزرآنلاین، مجمع متخصصین ایران، تشکلی است که در گذشته اندک فعالیت های سیاسی و صنفی داشته است، حتی دبیرکل آن هم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود، ولی بنا به هر دلیلی از اردیبهشت ماه سال گذشته تا به امروز خبری از فعالیت های این تشکل در سطح کشور نیست. حتی هیچ […]

به گزارش خزرآنلاین، مجمع متخصصین ایران، تشکلی است که در گذشته اندک فعالیت های سیاسی و صنفی داشته است، حتی دبیرکل آن هم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود، ولی بنا به هر دلیلی از اردیبهشت ماه سال گذشته تا به امروز خبری از فعالیت های این تشکل در سطح کشور نیست. حتی هیچ سایت یا وبگاهی از این مجمع در فضای مجازی دیده نمی شود.

در گیلان اما فردی به نام محمد رفیعی با معرفی خود به عنوان معاونت امور استانهای دبیر کل مجمع متخصصین ایران و رئیس مرکز آموزش و پژوهش گیلان، احکامی را صادر کرده است. در آخرین نمونه، رفیعی با همین عنوان، فردی خوش نام از اهالی رسانه گیلان را به عنوان رئیس دپارتمان ارتباطات و رسانه این مجمع منصوب و معرفی کرده است.

 

قابل تامل آن که  وقتی به لیست احزاب و تشکل های وزارت کشور مراجعه می کنید، هرگز با نام مجمع متخصصین ایران برخورد نخواهید کرد و ظاهرا شنیده شده که مدتی است مجوز این مجمع ابطال گردیده است! حال اینکه چگونه معاونت آن در گیلان آن در گیلان همچنان برای اشخاص مختلف حکم صادر می کند، جای تعجب و سوال است.