به گزارش خزر، باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت های استان گیلان ثبت و تاسیس شد. در راستای تحقق موازین حرفه ای شدن باشگاه و شروطی که AFC و کمیته مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ برای دریافت پروانه ی دائمی حرفه ای باشگاه اعلام کرده بودند، باشگاه سپیدرود رشت به […]

به گزارش خزر، باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت های استان گیلان ثبت و تاسیس شد.

در راستای تحقق موازین حرفه ای شدن باشگاه و شروطی که AFC و کمیته مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ برای دریافت پروانه ی دائمی حرفه ای باشگاه اعلام کرده بودند، باشگاه سپیدرود رشت به صورت رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شد و شماره ثبت آن توسط اداره ثبت شرکت های استان گیلان به شماره: ۱۴۴۱ صادر گردید.

بنابراین گزارش، یکی از مهمترین و ابتدایی ترین شروطی که کمیته مجوز حرفه ای سازمان لیگ همواره اعلام کرده است، تبدیل باشگاه به یک شرکت یا موسسه بوده که دارای اعضای مشخص هیات مدیره، سهامدار، اساسنامه و دفاتر رسمی می باشد که این اتفاق مثبت برای سپیدرود به انجام رسیده است.

پس از این بر مبنای قوانین ثبت شرکت ها، موسسه “باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت” مالک قانونی باشگاه سپیدرود خواهد بود.