به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از اعضای شورای شهر رشت این روزها تلاش هایی را برای تصدی بر معاونت منطقه آزاد انزلی به کار بسته است. این عضو شورا که اسپانسر مالی برخی سایت های خبری محسوب می شود، علاقه وافری به تصدی بر پست های گوناگون دارد و […]

به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از اعضای شورای شهر رشت این روزها تلاش هایی را برای تصدی بر معاونت منطقه آزاد انزلی به کار بسته است.

این عضو شورا که اسپانسر مالی برخی سایت های خبری محسوب می شود، علاقه وافری به تصدی بر پست های گوناگون دارد و پیش تر تلاش هایی را برای در دست گرفتن کرسی شهرداری فومن و رشت به کار بسته بود. حالا اما گفته می شود هوس تصدی بر معاونت منطقه آزاد انزلی را در سر می پروراند!