به گزارش خزر، منسوبیت حاجتی به نوبخت حرف روزهای اخیر نیست. تقریبا بسیاری از صاحب نظران سیاسی استان از نخستین ماه های انتصاب حاجتی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش گیلان بر این موضوع که آموزش و پرورش گیلان از اهمیت بالایی در نزد معاون گیلانی رئیس جمهور برخوردار است، متفق القول بوده اند. علتش هم […]

به گزارش خزر، منسوبیت حاجتی به نوبخت حرف روزهای اخیر نیست. تقریبا بسیاری از صاحب نظران سیاسی استان از نخستین ماه های انتصاب حاجتی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش گیلان بر این موضوع که آموزش و پرورش گیلان از اهمیت بالایی در نزد معاون گیلانی رئیس جمهور برخوردار است، متفق القول بوده اند. علتش هم شاید ریشه در کارنامه کاری دکتر نوبخت به عنوان فردی که سال های زیادی از عمر خود را در مدارس به عنوان معلم گذرانده است، داشته باشد و شاید هم توجه ویژه معاون گیلانی رئیس جمهور به جامعه بزرگی که به نوعی با مقوله آموزش درگیر است.

البته حضور حاجتی در میان معدود مدیران دولتی حاضر در مراسم افتتاح دفتر ویژه دکتر نوبخت در گیلان هم می تواند شاهدی بر این ادعا باشد. ارتباط حسنه حاجتی با جعفرزاده که یکی از نزدیک ترین نمایندگان گیلان با نوبخت به شمار می رود از یک سو و شکراب بودن ارتباطش با نمایندگان اصولگرا به خصوص کوچکی نژاد که از قضا نائب رییس کمیسیون آموزش مجلس هم می باشد، می تواند مهر تاییدی بر این باشد که حاجتی یکی از نیروهای مورد اعتماد دکتر نوبخت در گیلان به شمار می رود.

واکاوی نوع ارتباط نوبخت – حاجتی اما به خوبی نشان می دهد که هر نوع تغییر در جایگاه مدیرکلی آموزش و پرورش گیلان نیازمند جلب نظر مثبت معاون رئیس جمهور خواهد بود و شاید علت ماندگاری تقریباً طولانی مدت حاجتی بر راس آموزش و پرورش گیلان علی رغم وجود برخی نمایندگان منتقد و البته حرف و حدیث ها در خصوص بازنشسته بودن حاجتی، تنها و تنها حمایت نوبخت از وی بوده باشد. اگرچه این روزها از ضیایی به عنوان گزینه احتمالی جایگزینی حاجتی نام برده می شود اما بسیار بعید است که روند انتصاب نیروهای مورد اعتماد نوبخت در راس آموزش و پرورش گیلان با این انتصاب خاتمه یابد چرا که به اذعان برخی فعالین سیاسی ضیایی از مدیران نزدیک به کوچکی نژاد بوده و حضورش در راس اداره کل آموزش و پرورش گیلان عملاً مترادف با خارج شدن این سازمان عریض و طویل از دستان جبهه اعتدال در استان خواهد بود. اتفاقی که وقوعش بسیار بعید به نظر می رسد.

اما اگر قرار بر بازنشستگی حاجتی باشد، شاید محمدرضا گلی که در کارنامه اجرایی خود معاونت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان را بر عهده داشته است و هم اکنون معاون کیوان محمدی در سازمان برنامه و بودجه می باشد، یکی از متمل ترین گزینه های جایگزینی حاجتی محسوب شود.