به گزارش خزر، انتشار خبری با عنوان ” آخرین شنیده های خواندنی از فضای سیاسی استان “با واکنش جهاد کشاورزی گیلان همراه بود. در همین راستا لیلا بذرکار، رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با ارسال جوابیه ای به تحریریه خزرآنلاین هرگونه تغییر در سطح ریاست سازمان جهاد کشاورزی گیلان را تکذیب […]

به گزارش خزر، انتشار خبری با عنوان ” آخرین شنیده های خواندنی از فضای سیاسی استان “با واکنش جهاد کشاورزی گیلان همراه بود.

در همین راستا لیلا بذرکار، رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با ارسال جوابیه ای به تحریریه خزرآنلاین هرگونه تغییر در سطح ریاست سازمان جهاد کشاورزی گیلان را تکذیب کرد.