به گزارش خزر، علیرغم تمام وعده های داده شده در خصوص کاهش یا حذف عوارض آزادراه رشت – رودبار، این عوارض نه تنها کاهش نیافت بلکه با شیب تند 40 درصدی افزایش یافته و از 1800 تومان به 2500 تومان رسید. این افزایش چشمگیر در حالی صورت گرفت که منوچهر جمالی پیش تر در گفتگویی […]

به گزارش خزر، علیرغم تمام وعده های داده شده در خصوص کاهش یا حذف عوارض آزادراه رشت – رودبار، این عوارض نه تنها کاهش نیافت بلکه با شیب تند 40 درصدی افزایش یافته و از 1800 تومان به 2500 تومان رسید.

این افزایش چشمگیر در حالی صورت گرفت که منوچهر جمالی پیش تر در گفتگویی با بیان اینکه پرداخت عوارضی مردم رودبار در آزادراه رودبار- رشت عادلانه‌تر می‌شود، گفته بود: قرار است تا سیستم کنترل ترافیک موسوم به ETC در ورودی و خروجی آزادراه نصب شود و پرداخت عوارضی‌ها عادلانه‌تر صورت گیرد.

نماینده مردم رودبار همچنین گفته بود: قراردادها و خرید دوربین‌ها برای اجرای طرح مذکور انجام‌شده و وزیر راه و معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه اجراشدن کار را قطعی اعلام کرده‌اند.

گفتنی است آزادراه رشت-رودبار از جمله مسیرهای پرترددی است که هر روزه شاهد تردد هزاران کارگر، راننده، دانشجو و کارمند و…. است.