باز هم جمشیدپور! این بار البته نه خودش بلکه فرزندش! گویا حواشی جمشیدپور پایانی ندارد! پس از نامه خودش به خودش برای دریافت منزل از شهرداری و بعد از افشاگری های رئیس شورای شهر رشت در خصوص ابلاغ هایی که با تاریخ قبلی که در آخرین روز سرپرستی جمشیدپور زده شد، حالا اسنادی در فضای […]

باز هم جمشیدپور! این بار البته نه خودش بلکه فرزندش! گویا حواشی جمشیدپور پایانی ندارد! پس از نامه خودش به خودش برای دریافت منزل از شهرداری و بعد از افشاگری های رئیس شورای شهر رشت در خصوص ابلاغ هایی که با تاریخ قبلی که در آخرین روز سرپرستی جمشیدپور زده شد، حالا اسنادی در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از به کارگیری فرزند جمشیدپور با مدرک تحصیلی فوق دیپلم در شهرداری رشت به صورت قراردادی دارد.

 

البته آن چه در این قرارداد دارای اهمیت است جعل امضای دکتر ثابت قدم شهردار سابق رشت است که همه امضاهای وی به گونه دیگری است که در زیر قابل مشاهده است.

 

 

به کارگیری دختر این کارمند ارشد شهرداری با مدرک فوق دیپلم نیز از شائبات دیگری است که باتوجه به بیکاری بسیاری از فارغ التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس شهر قابل توجه است و ابهاماتی را به جهت رانت و پارتی بازی ایجاد می کند. امری که که باید دستگاه های اجرائی نسبت به آن توجه نشان دهند و مورد بررسی قرار گیرد. البته پیش از این هم به دنبال همان نامه معروف خودمان به خودمان که انتظار بررسی و اعلام نتیجه آن می رفت، هرگز چنین اتفاقی نیفتاد و مدیر مربوطه بعد از دوران سرپرستی در شغلی مشابه شغل قبل از سرپرستی خود ابقاء شد.