یادداشت وارده: هنوز هم حواشی مربوط به لیستی غیررسمی که تحت عنوان پرداخت به رسانه ها توسط شهرداری رشت، منتشر شده است، ادامه دارد. اگرچه لیست غیررسمی بود و منبع انتشارش هم نامشخص، اما باز هم رسانه ها در تحلیل آن قلم فرسایی ها کردند. جالب ترین واکنش هم به برخی از آن هایی اختصاص […]

یادداشت وارده:

هنوز هم حواشی مربوط به لیستی غیررسمی که تحت عنوان پرداخت به رسانه ها توسط شهرداری رشت، منتشر شده است، ادامه دارد. اگرچه لیست غیررسمی بود و منبع انتشارش هم نامشخص، اما باز هم رسانه ها در تحلیل آن قلم فرسایی ها کردند. جالب ترین واکنش هم به برخی از آن هایی اختصاص داشت که مدتی قبل از انتشار این لیست، خودشان به انتقاد از پرداخت مبالغ نجومی توسط شهرداری به برخی رسانه ها می پرداختند، اما وقتی نام خودشان در این لیست آمد، همان رویه قبلی را ادامه دادند! باز هم به انتقاد!این بار اما با کلیدواژه ای متفاوت و طرح این پرسش که چرا برخی رسانه ها در این لیست از ما بیشتر گرفته اند!!

با این حال، ریشه این پرداخت ها را باید در زمان شهردار سابق رشت جستجو کرد چرا که اولاً مدیر روابط عمومی شهرداری رشت در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین بر این موضوع تاکید می کند که مبالغ دریافتی توسط برخی رسانه ها بدون تایید روابط عمومی بوده است و ثانیاً چه کسی جز شهردار سابق رشت می توانسته با استفاده از قدرت خود و بدون تایید روابط عمومی، دستور پرداخت این مبالغ را به برخی رسانه ها صادر کرده باشد؟

جالب آن که ثابت قدم در زمان تصدی اش بر شهرداری رشت در نامه ای برخی رسانه ها که را بعضا بسیاری از آنان گمنام هم بودند، به عنوان رسانه هایی معرفی کرده بود که می توانند برای پوشش اخبار مدیریت شهری، از طرف مجموعه شهرداری مورد استفاده و اعتماد قرار گیرند. تقریباً نیمی این 17 رسانه، در این لیست غیررسمی!! منتشر شده، جز رسانه هایی هستند که دریافتی هایشان از شهرداری در مقیاس میلیون تومان، سه رقمی بوده است! حالا اینکه “چرا فلان رسانه یا کانال تلگرامی بیشتر از ما گرفته”، تنها راه باقیمانده برای این قبیل رسانه هاست تا ذهن خواننده را از دریافتی های خود به سمت پرداختی های شهرداری به دیگر رسانه ها سوق دهند. داستان این رسانه ها، همان داستان معروف “دست پیش را گرفتن تا پس نیفتن” است!  هر چقدر هم که به تحلیل ها رنگ و لعاب بدهند و مقدمه و موخره بیفزایند، باز هم جان مایه کلام همان یک خط است!

شاید طبیعی جلوه دادن پرداخت به رسانه ها از سوی شهرداری، استراتژی هوشمندانه تری نسبت به رویه فعلی باشد. اگرچه آن هم تا یک حد معقولانه جوابگو خواهد بود. اگر کانال یا رسانه ای نجومی تر از نجومی های آن ها، دریافت کرده باشد، خودش باید جوابگو باشد و نمی توان به بهانه رسانه دیگر، اذهان عمومی را از سایر دریافت های میلیونی منحرف ساخت!