بعد از زندگی در دنیای فانی باید به دنبال یک جایگاه برای دفن خود و روانه شدن به آن دنیا باشید. به طور حتم اگر پیش از فوت به دنبال خرید قبر نباشید در آینده اقوام و بستگان شما دچار مشکلات فراوانی در این مورد خواهند شد و خرید و فروش قبر در ایران در […]

بعد از زندگی در دنیای فانی باید به دنبال یک جایگاه برای دفن خود و روانه شدن به آن دنیا باشید. به طور حتم اگر پیش از فوت به دنبال خرید قبر نباشید در آینده اقوام و بستگان شما دچار مشکلات فراوانی در این مورد خواهند شد و خرید و فروش قبر در ایران در حال تبدیل شدن به یکی از پردرآمد ترین شغل های شده است و بعضی از ارقام باعث می شود تا کلاه از سر شما بیفتد.

به گزارش خزر، در شهر رشت دو آرامستان بزرگ وجود دارد. تازه آباد و باغ رضوان! در حال حاضر تازه آباد به علت تکمیل قبرهایش عملا از چرخه دفن اموات خارج شده است و آرامستان باغ رضوان تنها جایی است که می تواند به راحتی اموات خود را در آن دفن کنید. البته برای اینکه اقوام شما پس از مرگ دچار مشکلات خرید قبر و انواع درگیری های اداری آن نشوند شما می توانید در زمان حیات هم در شهر رشت اقدام به پیش خرید یک قبر کنید. با این اوصاف بد نیست بدانید که نرخ پیش خرید برای یک قبر در باغ رضوان رشت 2 میلیون تومان است اما باید توجه کرد که محل و مکان آن توسط سازمان آرمستانها مشخص می شود و شما دخل و تصرفی در مکان دفن خود نمی توانید داشته باشید.

اما اگر آدم آینده نگری نباشید و پیش از مرگ خود اقدام به خرید قبر نکرده باشید، اقوام نسبی و سببی تان باید برای خرید یک قبر جهت دفن شما 3 میلیون و چهارصد هزار تومان پرداخت کنند! البته این نرخ ها برای دفن اموات نرخ های رسمی می باشد و نرخ های غیر رسمی می تواند چیزی فراتر از مقدار مذکور شود.

یکی از مشکلات و معضلات دفن اموات، ایجاد بازار سیاه و خرید و فروش قبر است که باعث افزایش میزان ارقام موجود برای خرید و دفن اموات می شود. براساس فتوا مراجع خرید و فروش قبور در قبرستان هایی که وقف عام است به هیچ وجه جایز نیست و سازمانها تنها می توانند هزینه های مربوط به دفن، نگهبانی، نگهداری، و خدمات قبرستان را بگیرند. حال اینکه بازار سیاه قبر چگونه برای اموات ایجاد می شود یک سوال بزرگ است؟ قابل تامل آن که بنا به گفته اعضای شورای شهر، اصل زمین آرامستان وقف بوده و شهرداری رشت می بایست بابت خدماتی که در آرامستان ارائه می دهد هزینه دریافت کند و نباید بابت خرید قبر مبلغی دریافت کند.

با این حال باید گفت خرید و فروش قبر با ارقام نجومی چیزی جز نوعی تجارت زشت با اموات نیست. بعد از فوت، اقوام و بستگان بیشتر نیازمند دلداری و آرامش هستند و ایجاد اینگونه بازارهای کذایی نتیجه ای جز تحمیل فشار روانی شدید بر خانواده متوفی نخواهد داشت.

امید است اعتراض اعضای شورا به موضوع فروش قبر از دیوارهای ساختمان میرزا خلیل رفیع به بیرون درز پیدا کند و فروش قبر که گاهاً با مبالغی از هفت میلیون تومان تا پنجاه میلیون صورت پذیرد، برای همیشه متوقف شود.