به گزارش خزر، چهارشنبه گذشته بود که استاندار گیلان در جلسه کارگروه پسماند در محل استانداری، به شدت از جلسات بی خروجی و بی فایده پسماند انتقاد کرد و در خصوص آن به حاضرین در جلسه تذکر جدی داد. وی با بیان اینکه هیچ پیشرفتی در حوزه مدیریت پسماند زباله از دستگاه‌ها دیده نمی‌شود، گفته […]

به گزارش خزر، چهارشنبه گذشته بود که استاندار گیلان در جلسه کارگروه پسماند در محل استانداری، به شدت از جلسات بی خروجی و بی فایده پسماند انتقاد کرد و در خصوص آن به حاضرین در جلسه تذکر جدی داد. وی با بیان اینکه هیچ پیشرفتی در حوزه مدیریت پسماند زباله از دستگاه‌ها دیده نمی‌شود، گفته بود: نمی‌توان با پخش پاورپوینت در حوزه مدیریت زباله کار کرد و مردم نیز از ما چنین کاری را قبول ندارند.

این اظهارات استاندار در حالی بیان شد که در ابتدای همان هفته، کاوه مدنی معاون رئیس سازمان، میهمان شهر رشت و اعضای شورای شهر بود. جلسه‌ای فوق‌العاده که تنها به دلیل حضور وی در گیلان و شهر رشت برگزار شد و محور اصلی و بهانه تشکیل آن حوزه پسماند بود. مدنی در همان روز از اعضای شورای شهر رشت خواست تا در حرکتی نمادین، عصر شنبه با او در جمع‌آوری زباله همراه شوند. درخواستی که چند ساعتی بیشتر طول نکشید تا از سوی شورانشینان نادیده گرفته شود اعضای شورای شهر رشت نه‌تنها در عصر روز شنبه بلکه در روز چهارشنبه نیز وی را برای جمع‌آوری زباله همراهی نکنند! (اعضای شورا قول داده بودند تا شنبه و چهارشنبه مدنی را در جمع آوری زباله همراهی کنند!)

بدعهدی ها اما تنها محدود به شورانشینان نبود و گویا به مدنی هم سرایت کرده بود! چرا که معاون رئیس سازمان محیط زیست کشور هم علیرغم حضور در رشت، در جلسه مشترک با استاندار حاضر نشد. غیبت معناداری که چرایی آن را قطعاً می‌بایست از مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان گیلان جویا شد! 

نکته جالب در این بلبشوی بدعهدی ها، این است که برخی رسانه ها در این میان پیکان انتقاد را به سمت شهردار رشت نشانه گرفتند! و تلاش کردند با مصادره به مطلوب اظهارات استاندار گیلان، شهرداری که عمر حضورش در رشت به 5 ماه هم نمی رسد، را مخاطب اصلی سخنان استاندار قرار دهند! انحرافی که توازن نابرابر 30 ساله فاجعه سراوان در مقابل مدت زمان 5 ماهه تصدی نصرتی بر شهرداری، مانع از تحقق آن خواهد شد.

به نظر می رسد اگر هدف پیدا کردن مقصر باشد، تقصیرکار همان مغز علیلی است که مکانی بکر و زیبا را تبدیل به محلی برای دفن زباله نمود و اگر نیت حل مشکل است، باید در کنار شورا و شهرداری، سازمان هایی همچون سازمان حفاظت محیط زیست، نهادهای فرهنگ ساز و آموزشی و … را هم دخیل در کار نمود.