به گزارش خزر، فرزاد قهرمانی چابک اهل استان گیلان، شهرستان چابکسر به سمت شهردار ناحیه٧ منطقه٢ تهران منصوب شد. وی که در سابقه مدیریتی خود شهردار ناحیه٢ منطقه٢ را به همراه داشته دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی می‌باشد. فرزاد قهرمانی همچنین برادرزاده مرحوم روح‌الله قهرمانی چابک استاندار اسبق گیلان است. ناحیه ٧ از […]

به گزارش خزر، فرزاد قهرمانی چابک اهل استان گیلان، شهرستان چابکسر به سمت شهردار ناحیه٧ منطقه٢ تهران منصوب شد.

وی که در سابقه مدیریتی خود شهردار ناحیه٢ منطقه٢ را به همراه داشته دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی می‌باشد. فرزاد قهرمانی همچنین برادرزاده مرحوم روح‌الله قهرمانی چابک استاندار اسبق گیلان است.

ناحیه ٧ از نواحی کلیدی و حساس شمال شهر تهران می‌باشد.