به گزارش خزر، عدم دخالت اعضای شورا در انتصابات شهرداری، ادعایی بوده که علیرغم تکرار فراوان، همواره با دیده شک به آن نگریسته شده است. فارغ از اینکه تا چه اندازه می توان این ادعا را به عملکرد تمام اعضای شورا بسط داد، باید گفت متاسفانه بیشترین فشار بر شهردار برای انتصاب نورچشمی همواره از […]

به گزارش خزر، عدم دخالت اعضای شورا در انتصابات شهرداری، ادعایی بوده که علیرغم تکرار فراوان، همواره با دیده شک به آن نگریسته شده است. فارغ از اینکه تا چه اندازه می توان این ادعا را به عملکرد تمام اعضای شورا بسط داد، باید گفت متاسفانه بیشترین فشار بر شهردار برای انتصاب نورچشمی همواره از سوی آنانی که بیشتر از سایرین مدعی عدم دخالت در انتصابات بوده اند، رخ داده است. در ادامه بد نیست نگاهی اجمالی به دخالت های یکی از اعضای شورا در انتصابات شهرداری انداخت. فردی که مدعی است تا کنون در هیچ انتصابی دخالت نداشته است!

1. انتصاب یک زن و شوهر به پست های معاونتی که در نهایت با انصراف خانم از حضور در شهرداری و ماندگاری همسرشان به یادگاری از ایشان همراه بود! این زن و شوهر از طرف اسپانسر مالی این فرد به وی تعرفه شده و با دخالت مستقیم او به مجموعه شهرداری تحمیل شدند. 

2. انتصاب یک راننده اتوبوس به پست مدیریتی با حمایت مستقیم این عضو شورا. این فرد که در گذشته ای نه چندان دور راننده اتوبوس بوده است، سابقه مدیریتی کوتاهی در مجموعه ای داشته که علیرغم هزینه کرد چندباره و افتتاح های پیاپی، هیچگاه به خروجی قابل قبولی دست نیافت. وی در دوران انتخابات در ستاد انتخاباتی فعالیت می کرده است.

3. فشار برای برکناری یکی از مدیره های شهرداری رشت و انتصاب یکی از نیروهای نزدیک به خود که متاسفانه این جابه جایی به وقوع پیوسته و البته با واکنش اینستاگرامی مدیره برکنار شده هم همراه بود.

4. تلاش برای انتصاب یکی از افراد سالخورده به عنوان مدیر میانی آن هم تنها بر پایه دوستی، بی توجه به تعداد بالای جوانان با استعداد در مجموعه شهرداری

5. دخالت در انتصاب دو تن از مدیران شهرداری های مناطق نیز از دیگر دخالت های پررنگ آقای پر ادعا بوده است.