به گزارش خزر، شنیده‌ها از ساختمان شهرداری حکایت از آن دارد که چند تن از مدیران این سازمان عریض و طویل در اقدامی قابل‌تأمل، اقدام به تاسیس آشپزخانه ای در خارج از شهر (آن هم بدون داشتن مجوزهای اولیه و فراهم نمودن شرایط بهداشتی) نموده اند و با لابی های موجود، توانسته اند از همین […]

به گزارش خزر، شنیده‌ها از ساختمان شهرداری حکایت از آن دارد که چند تن از مدیران این سازمان عریض و طویل در اقدامی قابل‌تأمل، اقدام به تاسیس آشپزخانه ای در خارج از شهر (آن هم بدون داشتن مجوزهای اولیه و فراهم نمودن شرایط بهداشتی) نموده اند و با لابی های موجود، توانسته اند از همین طریق، تهیه غذای پرسنل شهرداری را بر عهده گرفته و پول خوبی از این راه به جیب بزنند. 

جالب آنکه یکی از مدیران شهرداری که یدطولایی در تخلفات اداری دارد و در سوابق کاری اش انواع و اقسام تخلفات از دستکاری در لیست استخدامی های ارسالی به استانداری تا مزاحمت برای بانوان دیده می شود، در رأس این هرم قرار گرفته است.

گفتنی است تهیه غذای پرسنل شهرداری تجارت پرسودی برای این چند نفر محسوب شده که با توجه به عدم رعایت مسائل بهداشتی در تهیه و طبخ غذا می‌بایست این موضوع با جدیت بیشتر بررسی شود.