به گزارش خزر، یک منبع آگاه در فدراسیون کشتی، خبر محرومیت مادام العمر علیرضا کریمی را تکذیب کرد. برخی منابع خبری مدعی شده اند که کریمی به دلیل شکست تعمدی مقابل حریف روس برای پیشگیری از رویارویی با کشتی گیر اسرائیلی در مسابقات امیدهای جهان، مادام العمر محروم شده است. اتحادیه جهانی کشتی یا کمیته […]

به گزارش خزر، یک منبع آگاه در فدراسیون کشتی، خبر محرومیت مادام العمر علیرضا کریمی را تکذیب کرد.

https://www.tarafdari.com/sites/default/files/contents/user359161/news/2179384.jpg

برخی منابع خبری مدعی شده اند که کریمی به دلیل شکست تعمدی مقابل حریف روس برای پیشگیری از رویارویی با کشتی گیر اسرائیلی در مسابقات امیدهای جهان، مادام العمر محروم شده است.

اتحادیه جهانی کشتی یا کمیته بین المللی المپیک هنوز هیچ حکمی در این پرونده صادر نکرده است.