به گزارش خزر، فاطمه قدیمی حرفه، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین در خصوص حواشی ایجاد شده مبنی بر به کارگیری برخی خبرنگاران در حوزه روابط عمومی شهرداری رشت، گفت: تعداد خبرنگارانی که با شهرداری رشت امروز همکاری می کنند، 6 نفر است و تنها با 3 نفر […]

به گزارش خزر، فاطمه قدیمی حرفه، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین در خصوص حواشی ایجاد شده مبنی بر به کارگیری برخی خبرنگاران در حوزه روابط عمومی شهرداری رشت، گفت: تعداد خبرنگارانی که با شهرداری رشت امروز همکاری می کنند، 6 نفر است و تنها با 3 نفر از آنان قرارداد همکاری امضاء شده است.

وی ادامه داد: قراردادهای امضاء شده نیز به شکل صورت وضعیتی است نه قرارداد استخدامی و… افرادی که با شهرداری همکاری می‌کنند به ازای تهیه هر خبر برای پرتال شهرداری وجهی را دریافت می کنند نه خبر پوششی. خبرنگار برای شهرداری خبر تهیه می‌کند که آنهم به دلیل عدم وجود خبرنویس در شهرداری است و بارها در این خصوص با امور اداری مکاتبه شده است. کما اینکه در چارت روابط عمومی نیز کارشناس خبر وجود ندارد.

مدیر روابط عمومی شهرداری رشت افزود: چنانچه افراد واجد شرایط خبرنویسی در شهرداری وجود دارند و اعضای محترم شورا با آنها آشنایی دارند لطفا نسبت به معرفی آنها به عنوان کارشناس روابط عمومی اقدام نمایند!

قدیمی تصریح کرد: در حالیکه دوره های خبر نویسی برای کارکنان روابط عمومی شهرداری در سال گذشته با کمک دانشگاه علمی کاربردی هم برگزار شد، طبق لیست موجود بسیاری از روابط عمومی مناطق و سازمان ها در آن حضور پیدا نکردند!

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در پایان گفت: امروزه مهارت روزنامه نگاری یک تخصص بی بدیل است و حاضریم در این هفته امتحان خبرنویسی از کارکنان واجد شرایط گرفته و ببینیم چند نفر میتوانند در قالب حضور دائم در همه ساعات اداری و غیر اداری در مکان های مختلف به پوشش اخبار بپردازند. کما اینکه ایجاد تحریریه خبر و در گام بعدی ایجاد خبرگزاری شهر به عنوان یک رسانه نهادی از ملزومات یک شهرداری توسعه یافته است.