به گزارش خزر، محمدولی روزبهان رییس سازمان چای کشور گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شد که با این رقم ۸۷ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است. وی افزود: با ۱۰۰ میلیارد ریال مطالبات پرداخت شده ، تاکنون ۱ هزار ۷۷۰ میلیارد ریال از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران […]

به گزارش خزر، محمدولی روزبهان رییس سازمان چای کشور گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شد که با این رقم ۸۷ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

وی افزود: با ۱۰۰ میلیارد ریال مطالبات پرداخت شده ، تاکنون ۱ هزار ۷۷۰ میلیارد ریال از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شده است.

رییس سازمان چای کشور خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره با سود ۴ درصد به چایکاران گیلان و مازندران برای بهزراعی و نگه داری باغ‌های چای پرداخت شده است.

محمدولی روزبهان با اشاره به اینکه ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره برای پرداخت به چایکاران آماده است تصریح کرد: چایکاران تا پایان اسفند فرصت دارند برای دریافت تسهیلات بهزراعی باغ‌های چای به اداره‌های چای شهرستان خود مراجعه کنند.