به گزارش خزر، ولی داداشی امروز در نشست خبری با بیان اینکه حقوق مسئولین دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی کشور از مطالبات و دغدغه‌های جدی مردم است اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق برای وزرا، معاونین وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلس و کسانی که بالاتر از پنج میلیون حقوق می‌گیرند هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته […]

به گزارش خزر، ولی داداشی امروز در نشست خبری با بیان اینکه حقوق مسئولین دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی کشور از مطالبات و دغدغه‌های جدی مردم است اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق برای وزرا، معاونین وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلس و کسانی که بالاتر از پنج میلیون حقوق می‌گیرند هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشد.

وی با اشاره به اینکه افرادی که پایین‌تر از پنج میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، ممکن است از 10 الی 18 درصد افزایش حقوق داشته باشند افزود: باید توازنی در بین کارمندان عالی‌رتبه و غیر عالی‌رتبه ایجاد شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی در قانون‌ برنامه ششم توسعه بازنشستگان بودند گفت: بازنشستگانی که تا یک الی یک‌میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرند و یکی از مطالبات جدی مردم این بود که دولت مکلف شود تا اتمام قانون برنامه ششم حقوق بازنشستگان را با سایرین همسان کند و توازن و تعادلی در این دریافتی‌ها صورت گیرد.

داداشی با اشاره به اینکه امسال یک هزار میلیارد تومان به دولت اجازه افزایش حقوق بازنشستگان داده شد بیان کرد: این اجازه برای این بود تا کسانی که پایین‌تر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان حداقل به دو ‌میلیون ‌تومان افزایش پیدا کند که این امر بر اساس آیین‌نامه هیئت دولت خواهد بود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به مرکز جامع اطلاعات و آمار دولت افزود: دولت بر اساس اطلاعات و آماری که در مرکز وجود دارد می‌تواند اطلاع پیدا کند چه کسانی مستحق دریافت یارانه بوده و چه کسانی نیستند.

وی با اشاره به اینکه به دولت اجازه داده‌شده تا 37 هزار میلیارد تومان را در موارد مختلف هزینه کند گفت: از این رقم دولت باید‌ 23 هزار میلیارد تومان را برای یارانه عموم مردم، سه هزار و 300 میلیارد تومان ‌در مورد یارانه نان و گندم، سه هزار و 700 میلیارد تومان در بحث بهداشت درمان و هفت هزار میلیارد تومان برای زنان سرپرست خانوار و کسانی که زیرخط فقر زندگی می‌کنند استفاده کند.