به گزارش خزر، شب گذشته خبرها حکایت از آن داشت که نمایندگان استان گیلان در راستای حمایت از حقوق کشاورزان گیلانی دیداری را با معاون اول رئیس جمهور داشته اند که حسن ختام آن نیز یک عکس یادگاری بود! عکسی یادگاری که البته در آن خبری از اسدالله عباسی نماینده رودسر و املش و محمدمهدی […]

به گزارش خزر، شب گذشته خبرها حکایت از آن داشت که نمایندگان استان گیلان در راستای حمایت از حقوق کشاورزان گیلانی دیداری را با معاون اول رئیس جمهور داشته اند که حسن ختام آن نیز یک عکس یادگاری بود! عکسی یادگاری که البته در آن خبری از اسدالله عباسی نماینده رودسر و املش و محمدمهدی افتخاری نماینده فومن و شفت نبود.

 

اگرچه از همان عکس یادگاری مشخص است که حاضران در این نشست 11 نماینده بودند اما زمانی که خروجی جلسه با انتشار نامه ای از سوی نمایندگان گیلان خطاب به معاون اول رئیس جمهور در رسانه ها منعکس شد، جای خالی یک امضا بیش از همیشه نظرها را به خود جلب می کند. جایی که امضای محمود شکری نماینده مردم تالش بزرگ در نامه منتشر شده به چشم نمی‌خورد! مشخص نیست چرا شکری علیرغم حضور در این نشست، نامه حمایت از کشاورزان گیلانی را امضا نکرده است!