به گزارش خزر، در سال‌های اخیر شهرداری رشت سختگیری‌های بسیاری در خصوص وجود فضاي پارکینگ در ساختمان‌هاي تازه ساخت داشته و با وضع جريمه هاي سنگين و بعضا تخريب، مالكين و سازندگان را نقره داغ كرده است. در این بین تفاوت‌هایي بین ساختمان‌های مسکونی و تجاری وجود دارد به نحوي كه نظارت‌ها در خصوص تامين […]

به گزارش خزر، در سال‌های اخیر شهرداری رشت سختگیری‌های بسیاری در خصوص وجود فضاي پارکینگ در ساختمان‌هاي تازه ساخت داشته و با وضع جريمه هاي سنگين و بعضا تخريب، مالكين و سازندگان را نقره داغ كرده است.

در این بین تفاوت‌هایي بین ساختمان‌های مسکونی و تجاری وجود دارد به نحوي كه نظارت‌ها در خصوص تامين فضاي پاركينگ به خصوص در مورد ساختمان هاي تجاري به دليل ترافيك فزاينده سطح شهر، تشديد شده است.

با اين حال به همان اندازه كه مقررات دست و پا گير احداث پاركينگ هاي بدون مزاحم براي برخي از واحدهاي مسكوني و وضع جريمه هاي سنگين كه بعضا سبب انصراف سازندگان از توليد مي شود، مورد انتقاد است، تشديد نظارت ها در خصوص واحدهاي تجاري پرواحد مطلوب و مورد تاييد مي باشد.

شايد همين تشديد نظارت ها در خصوص ساختمان هاي تجاري سبب شده تا ساخت بلندمرتبه هاي تجاري مجهز به آسانسورهاي حمل خودرو و پاركينگ هاي طبقاتي در شهر رشت رواج پيدا كند.

با اين حال برخی از ساختمان‌های تجاری و گاهاً پزشکی بدون توجه به قوانین و مقررات ساختمانی فاقد هرگونه فضاي پارکینگ برای مراجعین خود هستند. عاملي كه عملا اطراف اين ساختمان هاي تجاري را به پاركينگي براي خودروهاي مراجعان تبديل كرده و علاوه بر ايجاد مزاحمت براي همسايگان، نظم و نظام ترافيكي را حداقل در محدوده اطراف به هم ريخته است.

ساختمان مرکز تصویربرداری پزشکی سپهر رشت يكي از همين دست ساختمان هاست که با نداشتن پارکینگ برای مراجعین خود، مشکلات ترافیکی را در محدوده بلوار استاد اردشیری تا میدان شهید قلی پور ايجاد كرده است.

بايد از شهرداری رشت پرسيد چگونه به این ساختمان تجاری در چنين شرایطی پایان کار اعطا شده است؟! اگر این ساختمان دارای پارکینگ بوده اما به دلایلی این پارکینگ تغيير وضعیت پيدا كرده، چه برخورد بازدارنده اي با مسببين اين امر از سوي شهرداري رشت صورت گرفته و در پايان آيا سخت گيري هاي اتخاذ شده براي ساير سازندگان و مالكين كه در مواردي به نصب بنر در مقابل منازل و محل كسب آنان شده، شامل حال سازندگان و مالكان اين ساختمان پزشكي هم شده است؟