به گزارش خزر، جمیل حق پرست،مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در گفت وگویی اظهار کرد: طی 9 ماهه منتهی به آذر امسال، تنها در بخش بیمه ای بیش از یک هزار و 472 میلیارد تومان انواع تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت شده است. وی افزود:همچنین در هشت ماهه لغایت آبان 96، قریب به 75 میلیارد تومان […]

به گزارش خزر، جمیل حق پرست،مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در گفت وگویی اظهار کرد: طی 9 ماهه منتهی به آذر امسال، تنها در بخش بیمه ای بیش از یک هزار و 472 میلیارد تومان انواع تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت شده است.

وی افزود:همچنین در هشت ماهه لغایت آبان 96، قریب به 75 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری از سوی تامین اجتماعی گیلان به حدود 8 هزار نفر مشمولان این تعهد پرداخت شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد:این میزان تعهدات شامل یک هزار و 360 میلیارد تومان مستمری در قالب انواع تعهدات بلندمدت و 39 میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت در قالب غرامت ها و کمک هزینه ها به بیمه شدگان گیلانی می باشد.

حق پرست،پرداخت بیش از 971 میلیارد تومان مستمری بازنشستگی را بیشترین رقم گروه تعهدات ریالی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: 45 درصد حجم ریالی تعهدات تامین اجتماعی گیلان توسط شعب رشت انجام می گیرد.

وی یادآور شد:در مدت مذکور مبلغ 15 میلیارد تومان انواع غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و 22 میلیارد تومان کمک هزینه های ازدواج،کفن و دفن،پروتز،اروتز پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان عنوان کرد:با احتساب هزینه های بخش درمان تامین اجتماعی گیلان،متوسط تعهدات ماهانه این سازمان در سطح استان بیش از 200 میلیارد تومان می گردد.