به گزارش خزر، چندی پیش بود که مدیرمسئول خزرآنلاین طی نامه ای رسمی از مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خواست تا بر طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و در مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه اطلاعاتی در خصوص یکی از پیمانکاران مسکن مهر رشت اقدام نماید تا در صورت لزوم این اطلاعات جهت تنویر […]

به گزارش خزر، چندی پیش بود که مدیرمسئول خزرآنلاین طی نامه ای رسمی از مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خواست تا بر طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و در مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه اطلاعاتی در خصوص یکی از پیمانکاران مسکن مهر رشت اقدام نماید تا در صورت لزوم این اطلاعات جهت تنویر افکار عمومی در خروجی سایت منتشر گردد.

خوشبختانه اداره کل راه و شهرسازی گیلان در مهلت مقرر قانونی، ضمن ارائه اطلاعات کامل در این خصوص، مستندات را به صورت کامل در اختیار سردبیر پایگاه خبری خزرآنلاین قرار داد که با توجه به تجربه های قبلی نامه نگاری تحریریه خزر به سایر ادارت دولتی و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر قانونی، این اقدام راه و شهرسازی گیلان می تواند الگویی مناسب برای تمامی دستگاه های دولتی باشد.

گفتنی است پیش تر مدیرکل راه و شهرسازی گیلان بر ضرورت اجرای قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات در سطح کشور بخصوص در اداره‌ کل راه وشهرسازی استان گیلان تاکید کرده و گفته بود: همه حوزه ها موظف اند اطلاعات را جهت بهره برداری عموم مردم در اختیار آنها قرار دهند.

تحریریه خزر ضمن تشکر از عملکرد راه و شهرسازی گیلان به خصوص واحد روابط عمومی جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات در فرجه زمانی مناسب، به زودی بخشی از این اطلاعات را جهت تنویر افکار عمومی منتشر خواهد کرد.