به گزارش خزر، شنیده ها از ساختمان شهرداری بندرانزلی حکایت از به کارگیری خواهرزاده رئیس شورای شهر انزلی در امور اداری معاونت خدمات شهری داشت. در همین راستا پورقربان شهردار بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین در خصوص این موضوع گفت: این اتفاق پیش از حضور بنده در شهرداری انزلی اتفاق افتاده و ایشان به […]

به گزارش خزر، شنیده ها از ساختمان شهرداری بندرانزلی حکایت از به کارگیری خواهرزاده رئیس شورای شهر انزلی در امور اداری معاونت خدمات شهری داشت.

در همین راستا پورقربان شهردار بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین در خصوص این موضوع گفت: این اتفاق پیش از حضور بنده در شهرداری انزلی اتفاق افتاده و ایشان به عنوان نیروی شرکتی وارد شهرداری شده اند.

وی ادامه داد: افرادی که از طریق شرکت ها وارد بدنه شهرداری می شوند پس از اتمام قرارداد از شهرداری خارج خواهند شد و اینگونه نیست که این افراد نیروهای شهرداری باشند.

اگرچه شهردار انزلی می گوید افراد شرکتی پس از اتمام قرارداد از شهرداری خارج خواهند شد، اما این سوال وجود دارد که اساسا چرا در بسیاری از ادارات گیلان، برخی از افراد جذب شده شرکتی از بستگان سببی و نسبی افراد ذی نفوذ می باشند؟ علاوه بر این، تبدیل وضعیت افراد شرکتی به رسمی در آینده نزدیک، عملی است که بارها در دستگاه های اجرایی مختلف اتفاق افتاده و لذا بسیاری از جوانان بیکار حاضرند همچون خواهرزاده رئیس شورای شهر انزلی به همان صورت شرکتی در شهرداری انزلی مشغول به فعالیت شوند.