به گزارش خزر، تغییرات مدیریتی در استانداری گیلان همچنان ادامه دارد، بطوریکه شنیده می‌شود مرتضی عاطفی سرپرست فعلی شهرداری منطقه دو رشت به زودی به عنوان معاون روابط عمومی اداره کل حوزه استاندار و روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گیلان منصوب می‌شود. مدیرعاملی سازمان پسماند و همچنین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از […]

به گزارش خزر، تغییرات مدیریتی در استانداری گیلان همچنان ادامه دارد، بطوریکه شنیده می‌شود مرتضی عاطفی سرپرست فعلی شهرداری منطقه دو رشت به زودی به عنوان معاون روابط عمومی اداره کل حوزه استاندار و روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گیلان منصوب می‌شود.

مدیرعاملی سازمان پسماند و همچنین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از جمله سوابق خدمتی عاطفی است.

آذرماه ۹۴ با دستور العمل جدیدی که برای روابط عمومی استانداری های سراسر کشور ابلاغ گردیده پست اداره کلی این مجموعه حذف و روابط عمومی های استانداری ها با اداره کل حوزه استاندار ادغام شدند.