به گزارش خزر،اسحاق جهانگيري عصر چهارشنبه در بدو ورود به مشهد مقدس در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد به خبرنگاران گفت: در مجموع در شرايط کنوني اقتصاد کشور بر روي ريل صحيحي قرار گرفته و مسير درستي را در پيش دارد.وي بيان کرد: ممکن است در مقطعي از زمان برخي از فشارهاي اقتصادي به […]

به گزارش خزر،اسحاق جهانگيري عصر چهارشنبه در بدو ورود به مشهد مقدس در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد به خبرنگاران گفت: در مجموع در شرايط کنوني اقتصاد کشور بر روي ريل صحيحي قرار گرفته و مسير درستي را در پيش دارد.
وي بيان کرد: ممکن است در مقطعي از زمان برخي از فشارهاي اقتصادي به مردم وارد شود ولي آنچه مهم است آن است که دولت اصرار دارد مردم زير فشار قيمتي کالاها قرار نگيرند.
وي اظهار کرد: دولت ابزارهاي مختلفي براي کنترل قيمت و نظارت بر آنها دارد و از جمله اين ابزارها حمايت از کالاهاي داخلي، جلوگيري از واردات بي رويه، مسائل مربوط به تعزيرات و غيره است.
معاون اول رئيس جمهوري گفت: من به مردم اطمينان مي دهم که سياست هايي اتخاذ شده و دولت به گونه اي حرکت خواهد کرد که همان طور که تورم را در کشور تک رقمي کرد، نگذارد مردم زير فشارهاي ناشي از افزايش قيمت کالاها قرار بگيرند.

جهانگيري با اشاره به هدف خود از سفر به خراسان رضوي گفت: از يکسو مشهد پايتخت معنوي کشور است و از سوي ديگر به لحاظ اقتصادي خراسان رضوي جزو مهمترين استانهاي کشور است که کارکرد ملي و فراملي دارد.
وي ادامه داد: خراسان رضوي با دو کشور مهم همسايه است و در واقع کارکردي از نظر اقتصادي و سياسي به صورت توام دارد.
وي بيان کرد: خراسان رضوي استان مهم صنعتي کشور است و مهمترين سرمايه گذاري هاي صنعتي کشور خصوصا در زمينه صنايع معدني در اين استان انجام گرفته است.
وي افزود: بخش خصوصي خراسان رضوي توانمندي هاي بسيار بالايي دارد که فعاليت هاي مهمي در حوزه صنعت انجام داده است؛ همچنين اين استان بخش کشاورزي بسيار شکوفا و فعالي دارد به طوري که در توليد برخي محصولات در رده اول، دوم و سوم کشور است.

معاون اول رئيس جمهوري گفت: خراسان رضوي از نظر گردشگري بويژه گردشگري مذهبي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در مجموع نبض مسائل اقتصادي کشور در اين استان مي تپد.
جهانگيري اظهار کرد: با توجه به ويژگي هاي اين استان به مشهد آمده ام تا مسائل مختلف را بررسي و براي حل مشکلات منطقه اقدام کنيم.
وي افزود: در سفرم به خراسان رضوي برخي طرح هاي اقتصادي افتتاح مي شود که نمونه اي از کارهاي بزرگ دولت در زمينه محروميت زدايي در مناطق روستايي است.
وي بيان کرد: دولت در زمينه عمران روستايي تصميمات مهمي در چهار سال گذشته گرفت که ادامه آن را در دولت دوازدهم خواهيم داشت تا همه روستاهاي کشور از مزاياي اقتصادي از جمله گاز بهره مند شوند.

وي افزود: مقاوم سازي خانه ها در برابر زلزله جزو سياست هاي بسيار مهم دولت دوازدهم است و رئيس جمهوري دستور داده که بازسازي بافت هاي فرسوده و مناطق آسيب پذير شهرها خصوصا در کلانشهرها در دستور کار قرار گيرد .
جهانگيري بيان کرد: مقاوم سازي خانه هاي روستايي از سالها قبل در کشور آغاز شده و در سفرم به خراسان رضوي بخشي از آنها افتتاح مي شود .
وي اضافه کرد: همچنين در اين سفر بخشي از طرح هاي مربوط به صنايع معدني در منطقه سنگان خواف افتتاح مي شود، دولت در اين منطقه 110 هزار ميليارد ريال طرح در حوزه صنايع معدني در دست اجرا دارد که بخشي از آن پيش از اين به بهره برداري رسيده است.