به گزارش خزر، اگرچه ثابت قدم پیش تر به عنوان شهردار گرگان انتخاب شده بود اما عدم تایید حکم انتصابش در وزارت کشور، منجر به انتخاب فردی جدیدی به عنوان شهردار گرگان شد. در همین راستا شنیده ها حکایت از آن دارد مهندس دادبود با ۷ رای اعضای شورای شهر گرگان به عنوان شهردار این […]

به گزارش خزر، اگرچه ثابت قدم پیش تر به عنوان شهردار گرگان انتخاب شده بود اما عدم تایید حکم انتصابش در وزارت کشور، منجر به انتخاب فردی جدیدی به عنوان شهردار گرگان شد.

در همین راستا شنیده ها حکایت از آن دارد مهندس دادبود با ۷ رای اعضای شورای شهر گرگان به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.