به گزارش خزر، مردم نمازگزار گیلان در پی اقدام وقیحانه ترامپ رئیس‌جمهور مبنی انتقال پایتخت رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی از تل‌آویو به بیت‌المقدس پایتخت اول مسلمانان جهان در شهرهای مختلف استان خروش “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” سردادند. نمازگزاران شهر رشت با مشت‌های گره‌کرده و فریادهای ضد استکباری انزجار خود را […]

به گزارش خزر، مردم نمازگزار گیلان در پی اقدام وقیحانه ترامپ رئیس‌جمهور مبنی انتقال پایتخت رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی از تل‌آویو به بیت‌المقدس پایتخت اول مسلمانان جهان در شهرهای مختلف استان خروش “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” سردادند.

نمازگزاران شهر رشت با مشت‌های گره‌کرده و فریادهای ضد استکباری انزجار خود را نسبت به جسارت‌های بی‌پایان صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا اعلام کردند و از ملت‌های مسلمان خواستار اقدامی عملی شدند.

http://uupload.ir/files/8rny_0_(1).jpg

http://uupload.ir/files/e85x_0_(2).jpg

http://uupload.ir/files/l00m_0_(3).jpg

http://uupload.ir/files/frkz_0_(4).jpg

http://uupload.ir/files/pkrg_0_(5).jpg

http://uupload.ir/files/3mb2_0_(6).jpg

http://uupload.ir/files/00nh_0_(7).jpg

http://uupload.ir/files/rcvp_0_(8).jpg

http://uupload.ir/files/906q_0_(9).jpg

http://uupload.ir/files/lq2_0_(10).jpg

http://uupload.ir/files/xufe_0_(11).jpg

http://uupload.ir/files/81k_0_(12).jpg

http://uupload.ir/files/4psh_0_(13).jpg

http://uupload.ir/files/4t0_0_(14).jpg

http://uupload.ir/files/kof9_0_(15).jpg

http://uupload.ir/files/nojk_0_(16).jpg

http://uupload.ir/files/wyi5_0_(17).jpg

http://uupload.ir/files/a634_0_(18).jpg

http://uupload.ir/files/1bk_0_(19).jpg

http://uupload.ir/files/6284_0_(20).jpg

http://uupload.ir/files/6b5t_0_(21).jpg

http://uupload.ir/files/sfrh_0_(22).jpg

http://uupload.ir/files/azep_0_(23).jpg

http://uupload.ir/files/afog_0_(24).jpg

http://uupload.ir/files/34ct_0_(25).jpg

http://uupload.ir/files/od8p_0_(26).jpg

http://uupload.ir/files/chu9_0_(27).jpg

http://uupload.ir/files/tb75_0_(28).jpg

http://uupload.ir/files/sood_0_(29).jpg

http://uupload.ir/files/xzuq_0_(30).jpg