به گزارش خزر، این روزها بحث بدهی های فعلی و گذشته دانشگاه علوم پزشکی بیش از پیش مطرح می شود به گونه ای که برخی موضوع بدهی های دانشگاه علوم پزشکی را به مدیریت گذشته دانشگاه در زمان دکتر انوش برزیگر مربوط می دانند. در همین راستا یک منبع آگاه در این خصوص گفت: پیش […]

به گزارش خزر، این روزها بحث بدهی های فعلی و گذشته دانشگاه علوم پزشکی بیش از پیش مطرح می شود به گونه ای که برخی موضوع بدهی های دانشگاه علوم پزشکی را به مدیریت گذشته دانشگاه در زمان دکتر انوش برزیگر مربوط می دانند.

در همین راستا یک منبع آگاه در این خصوص گفت: پیش از حضور برزیگر در راس دانشگاه علوم پزشکی گیلان قراردادی یک و نیم میلیارد تومانی با شرکتی بجهت حسابداری تعهدی منعقد شده بود که با حضور وی در دانشگاه علوم پزشکی این نوع از حسابرسی به دست نیروهای بومی و نیروهای داخلی مجموعه علوم پزشکی گیلان صورت گرفت.

جالب آنکه میزان بدهی های دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمان پیش از برزیگر و در دوران دکتر بهبودی 320 میلیارد تومان بوده است که در دی ماه سال 92 مسند ریاست دانشگاه به دکتر انوش برزیگر تحویل داده شد.

نکته قابل تامل آنکه علیرغم افتتاح و تجهیز 5 بیمارستان در دوره 24 ماهه ریاست برزیگر، میزان بدهی دانشگاه در اردیبهشت ماه 94 به 85 میلیارد تومان و پس از آن تا اسفند 94 به 100 میلیارد تومان رسید! جالب تر آنکه این در شرایطی بوده است که 4750 نفر نیرو به صورت غیرقانونی در دانشگاه علوم پزشکی، پیش از ریاست برزیگر جذب شده بودند.

این در شرایطی است که تنها حدود 250 نفر از این نیروها برای بحث حراست جذب شدند و حدود4500 نفر دیگر با استفاده از تبصره سه و چهار و بند “و” جذب شدند. به گونه ای که حتی فردی با 50 سال سن بدون مجوز جذب شده بود! که حقوق و مزایای این افراد ماهانه حدود 7.5 میلیارد تومان در ماه بود که در واقع در طی 24 ماه ریاست دکتر برزیگر مبلغ 180 میلیارد تومان حداقل برای پرداختی به این پرسنل داده شد.

قابل تامل آنکه علیرغم پرداخت 180 میلیارد تومان به نیروهایی که پیش از ریاست برزیگر به صورت غیر قانونی جذب شده بودند که اگر این استخدام ها به صورت غیرقانونی نبود دانشگاه نمی بایست از طریق بودجه جاری به آنان مبلغی نزدیک به دویست میلیارد تومان را پرداخت نماید و افتتاح و تجهیز 5 بیمارستان، بدهی 320 میلیارد تومانی پیش از وی نیز به مبلغی حدود 100 میلیارد تومان کاهش یافت.

حال در پایان این سوال مطرح است که وضعیت بدهی های دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به چه صورت است؟! آیا شنیده ها در خصوص بدهی 730 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان صحت دارد؟!