به گزارش خزر، جبار کوچکی نژاد درباره زمان جمع‌بندی و ارائه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به صحن مجلس، اظهار داشت: آخرین گزارش را سه روز پیش همراه با تمام استنادات به صحن کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه کردیم؛ کمیسیون نیز آخرین دفاعیات مدیران صندوق را دریافت کرده و در حال جمع‌بندی […]

به گزارش خزر، جبار کوچکی نژاد درباره زمان جمع‌بندی و ارائه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به صحن مجلس، اظهار داشت: آخرین گزارش را سه روز پیش همراه با تمام استنادات به صحن کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه کردیم؛ کمیسیون نیز آخرین دفاعیات مدیران صندوق را دریافت کرده و در حال جمع‌بندی است تا گزارش را بزودی، به صحن مجلس ارائه دهد.

وی درباره وضعیت حضور وزرای سابق آموزش و پرورش و مدیران قبلی صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات برای ارائه توضیحات گفت: ما از همه آنها دعوت کردیم اما غیر از آقای فرشیدی (وزیر آموزش و پرورش دولت نهم) هیچ‌کدام از وزرا به جلسه نیامدند، البته مدیران ادوار مختلف صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت سرمایه‌گذاری و بانک سرمایه در کمیسیون حضور یافتند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: علت عدم حضور وزرا را باید از خودشان پرسید، اما وقتی که در کمیسیون حاضر نمی‌شوند، طبیعتاً یعنی جرم را می‌پذیرند و ما هم همین مسئله را در گزارش می‌آوریم.

کوچکی‌نژاد درباره رقم تخلفات احراز شده در تمام مجموعه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان تا این مرحله، گفت: بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تخلفات بانک سرمایه بوده و یک هزار میلیارد تومان هم در خود صندوق ذخیره تخلف رخ داده که در مجموع به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

گفتنی است، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اخیرا برای بررسی گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، وزرای سابق آموزش و پرورش را که از زمان تاسیس صندوق تا سال ۹۵ مسئولیت داشته اند، برای توضیحات فراخواند، اما تنها محمود فرشیدی در این کمیسیون حضور یافت.

از زمان تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۹۵ (زمان تصویب تحقیق و تفحص از صندوق)، به ترتیب محمدعلی نجفی، حسین مظفر، مرتضی حاجی، محمود فرشیدی، علیرضا علی احمدی، حمیدرضا حاجی بابایی و علی اصغر فانی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشته اند.