به گزارش خزر، بدنبال انتصاب رئیس تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت بعنوان معاون بیمه ای استان و با هدف پویایی افزایش کارائی و استفاده از تجربیات همکاران ، طی حکمی از سوی جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان ، کوروش اشرفی ریاست شعبه خمام بعنوان سرپرست شعبه شهرصنعتی رشت منصوب گردید. کوروش اشرفی […]

به گزارش خزر، بدنبال انتصاب رئیس تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت بعنوان معاون بیمه ای استان و با هدف پویایی افزایش کارائی و استفاده از تجربیات همکاران ، طی حکمی از سوی جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان ، کوروش اشرفی ریاست شعبه خمام بعنوان سرپرست شعبه شهرصنعتی رشت منصوب گردید.

کوروش اشرفی از نیروهای متخصص درحوزه فن آوری اطلاعات استان ودارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بوده وعلاوه بر مسئولیت واحد فرابری داده های تامین اجتماعی گیلان طی سالهای ٧۵ الی ٨۴ ، تجربه ریاست شعبه را نیز در کارنامه سابقه ٢٣ ساله خود داراست .

مراسم تودیع ومعارفه روسای جدید وقبلی تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت طی روزهای آتی با حضور مدیرکل استان و جمعی ازفعالان شرکای اجتماعی برگزار میگردد .