به گزارش خزر، اگرچه هنوز اسامی داوطلبین نهایی تصدی بر مدیرگروهی قلب دانشگاه علوم پزشکی رسما معرفی نشده و سازوکار انتخاب مدیرگروه بعدی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما از برخی اسامی به عنوان گزینه های نهایی و البته غیررسمی برای تصدی بر مدیرگروهی یکی از حساس ترین زیر شاخه های پزشکی […]

به گزارش خزر، اگرچه هنوز اسامی داوطلبین نهایی تصدی بر مدیرگروهی قلب دانشگاه علوم پزشکی رسما معرفی نشده و سازوکار انتخاب مدیرگروه بعدی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما از برخی اسامی به عنوان گزینه های نهایی و البته غیررسمی برای تصدی بر مدیرگروهی یکی از حساس ترین زیر شاخه های پزشکی نام برده می شود. در این میان شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از گزینه های تصدی بر این منصب، فردی است که دو تابعیتی بوده و تقریبا نیمی از سال را در محل کار خود حاضر نیست و اصطلاحاً در کشور دوم خود به سر می برد!

دانشگاه علوم پزشکی این روزها با معضلاتی همچون اعتراض پرسنل و کارکنان بیمارستان ها به علت معوقه های چندین ماهه مواجه می باشد و انتصاب یک دو تابعیتی به عنوان مدیرگروه قلب این دانشگاه، ممکن است در آینده حواشی جدیدی را برای آن رقم بزند.

قابل تامل آنکه پس از اختلاس خاوری، رئیس دو تابعیتی و فراری بانک مرکزی، تمامی دستگاه های دولتی از به کارگیری دو تابعیتی ها در مناسب مدیریتی منع شده اند تا آن جا که چندی پیش غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه صراحتاً از ممنوعیت قانونی انتصاب افراد دو تابعیتی در پست های دولتی خبر داد و گفت: قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده اند. حتی برخی از دو تابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر داشتند.

مرخصی های طولاتی مدت این داوطلب تصدی بر مدیریت گروه قلب هم نتیجه ای جز جولان مشاوران و تصمیم گیری افرادی خارج از بدنه دانشگاه علوم پزشکی در پی نخواهد داشت.  هر چند انتقاد به عدم حضور مدیران دانشگاه علوم پزشکی در محل کار و سفرهای خارجی آنان موضوع جدیدی نیست اما حساسیت ها در این خصوص در دوران مدیریت فعلی دانشگاه علوم پزشکی به حدی برانگیخته شده است که برخی رسانه های خبری حتی نسبت به غیبت معنادار یکی از پزشکان پرآوازه و مسئول آن هم به علت حضورش در یک جشن تولد در اروپا، واکنش نشان داده بودند! حالا انتصاب یک مدیر همیشه غایب این کلاف سردرگم را پیچیده تر خواهد کرد.

در پایان باید منتظر ماند و دید تاکید نهادهای بازرسی و نظارتی بر ممنوعیت استفاده از دو تابعیتی ها می تواند دانشگاه علوم پزشکی را از حواشی جدیدی که ممکن است بالقوه آن را تهدید کند، برهاند؟