به گزارش خزر، در سفر دکتر نوبخت به گیلان، زمان جدیدی برای شنیدن سوت قطار در گیلان وعده داده شد. سال 1397. گویا تمام مشکلات اتمام این پروژه به یک پل ختم شده است و سایر زیرساخت ها اجرا و اگر این پل نیم ساخته، تمام شود، قطار به ایستگاه گیلان خواهد رسید. با این […]

به گزارش خزر، در سفر دکتر نوبخت به گیلان، زمان جدیدی برای شنیدن سوت قطار در گیلان وعده داده شد. سال 1397.

گویا تمام مشکلات اتمام این پروژه به یک پل ختم شده است و سایر زیرساخت ها اجرا و اگر این پل نیم ساخته، تمام شود، قطار به ایستگاه گیلان خواهد رسید. با این حال تعویق چندین باره زمان افتتاح راه آهن و تواریخ مختلفی که هر بار از سوی مسئولان مختلف استانی و کشوری عنوان شده است، باعث شده تا حتی به افتتاح آن در سال 97 هم به دیده شک نگریست.

با این حال دامنه بدقولی ها، تنها به دولت و دولتمردان ختم می شود؟ به عبارت دیگر، چرا هیچ کس به نقش نمایندگان در این میان اشاره ای نمی کند؟ وقتی یک پروژه عمرانی دولتی به هر دلیلی هم که باشد اعم از نبود بودجه یا کم کاری پیمانکاران و نالایقی مدیران، به ثمر نمی نشیند، این نمایندگان هستند که باید با اهرم های نظارتی خود از بالاترین مسئول دولتی حتی شخص رئیس جمهور بخواهند تا جوابگوی این کم کاری باشد. متاسفانه در گیلان، معدود نمایندگانی هم که نارضایتی خود را نسبت به این خلف وعده چندباره اعلام کرده اند، به اعتراضی گذرا بسنده کرده و نیازی به استفاده از اهرم های قانونی و نظارتی خود ندیدند!

عباسی نماینده رودسر هم از آن دست نمایندگانی است که در طول دوران نمایندگی اش، شاید اظهاراتش (نه انتقاداتش) در خصوص شنیده شدن سوت قطار در گیلان و خلف وعده چندین باره دولت در این خصوص، از انگشتان یک دست هم تجاوز نکند! با این حال او در خصوص وعده نوبخت مبنی بر آغاز به کار خط ریلی گیلان در سال 97، می گوید: نوبخت حتما اطلاعاتی دارد که این را می گوید!

از نماینده رودسر باید پرسید شما به عنوان نماینده گیلان در خصوص مهمترین پروژه عمرانی استان که بی تردید مردم حوزه انتخابیه تان هم از نعمات آن بهره مند خواهند بود، چقدر از این موضوع اطلاع دارید؟ اصلا می دانید این پلی که گویا تمام مشکل کار است، در کجای مسیر واقع است؟ شما به عنوان یک نماینده گیلان، تاکنون چند تذکر در این باره به وزیر راه و شهرسازی، رئیس جمهور یا سایر مسئولان داده اید؟ خزر آمادگی  انشتار اسناد هر نوع فعالیت شما که در راستای افتتاح سریعتر این پروژه عمرانی بوده است، دارد تا مردم گیلان و حوزه انتخابیه تان ثمره اعتماد به شما را ببینند.

هدف به هیچ عنوان دفاع از عملکرد دولت در خصوص افتتاح این پروژه عمرانی نیست. نگارنده بر کم کاری های صورت گرفته معترف و معتقد است در حالی که همسایه شرقی مان قریب به یک قرن است که ار نعمت وجود راه آهن بهره مند است، تعویق چند باره افتتاح و ناتوانی در اتمام یک پل برای دولت تدبیر و امید، نقطه شعفی بزرگ محسوب می شود. با این حال از نمایندگانی همچون عباسی باید پرسید شما تا کنون جز ابراز نارضایتی از این وضعیت که آن هم انگشت شمار بوده است، برای اتمام این پروژه ملی چه کرده اید؟