به گزارش خزر، حامد عبداللهی با ابراز این که وضعیت جایگاه دفن زباله سراوان بحرانی شده است در مورد تجمع مردم منطقه در اعتراض به وضعیت و مشکلات آن ها ابراز داشت: این اعتراضات برای اولین بار شکل نمی گیرد که از آن متعجب باشیم. این که مردم سراوان اعتراضشان را گاهی اوقات مطرح می […]

به گزارش خزر، حامد عبداللهی با ابراز این که وضعیت جایگاه دفن زباله سراوان بحرانی شده است در مورد تجمع مردم منطقه در اعتراض به وضعیت و مشکلات آن ها ابراز داشت: این اعتراضات برای اولین بار شکل نمی گیرد که از آن متعجب باشیم. این که مردم سراوان اعتراضشان را گاهی اوقات مطرح می کنند نباید این استنباط شود که مشکل آن ها به صورت موقتی حل شده است. هر لحظه شرایط سراوان بحرانی می شود و ما هرگاه که مردم تجمع می کنند یادمان می آید در این منطقه چه آسیب هایی وجود دارد.

وی در ادامه افزود: حل این معضل تنها بر گرده شهرداری رشت نیست. بلکه شهرداری رشت باید مشکلات چندین شهر دیگر استان را با دپوی زباله در این منطقه به دوش بکشد و دولت نیز کوچکترین توجهی به این موضوع ندارد.
دفن زباله در سراوان تهدیدی برای کل مسئله زیست محیطی استان گیلان است و آن وقت کسی به این موضوع توجه ندارد.

رئیس شورای استان گیلان خاطرنشان کرد: دولت باید نقش خود را در مورد مرکز دفن زباله سراوان و رودخانه های رشت مشخص کند. دولت هم وعده می دهد ولی مشاهده می کنیم مبالغ مربوط به رودخانه ها و مرکز دفن زباله سراوان به آب منطقه ای گیلان اختصاص داده می شود که در نهایت صرف بدهی های عقب مانده می شود!
وی ادامه داد: عزیزان در برنامه های تلویزیونی حاضر می شوند و می گویند«مردم به ما اعتماد کنند» باید پرسید این مساله تا به کی ادامه دارد. تا کی خوش بینی و وعده های سرخرمن را مشاهده کنند و در نهایت با مگس هایی روبه رو شوند که تمام جان و بدن آن ها را مورد حمله قرار داده است چرا کسی نمیپرسد آیا افزایش شیوع سرطان روده در گیلان به آلودگی ابهای زیرزمینی توسط شیرابه زباله ارتباط دارد؟

عبداللهی ادامه داد: منابع طبیعی استان به بهانه درختان برای ایجاد تصفیه‌خانه شیرابه زباله سراوان مانع تراشی می کنند ولی برای ساخت راه آهن یاد درختان نمی افتد. آیا آن ها جان درختان برایشان از انسان ها ارزشمندتر است؟ منافع مردم سراوان اسیر منفعت هایی شده است که یک روز پای درخت در میان می شود و روزی دیگر پای مسائل فرعی! درخت تا جایی ارزش دارد که منافع افراد تامین شود و گرنه ارزش آن در حد همان لاشه سگی است که ناجوانمردانه با کامیون می کشند. سازمان محیط زیست در این زمینه روزه سکوت گرفته و دانشگاه علوم پزشکی که متولی سلامت مردم است تنها نظاره گری بیش نیست.
عضو شورای شهر رشت در ادامه گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر از همه دعوت می کنیم که به تعهدات خودشان در قبال مردم سراوان جامه عمل بپوشانند و معاون گیلانی رییس جمهور در اینخصوص انتظار بیشتری می رود و گرنه باید شرمنده همیشگی تاریخ و مردم سراوان باشند. بحران های بزرگتر از روزهای اخیر در راه است و تنها چاره کار اقدام عملی برای رفع این بحران ملی است.