به گزارش خزر، خزرآنلاین برای سومین سال متوالی به عنوان تنها نماینده رسانه های گیلان در غرفه های استانی و منطقه ای بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران حاضر شد.  غرفه خزرآنلاین 398 در راهروی 27 میزبان هم استانی های عزیز خواهد بود.

به گزارش خزر، خزرآنلاین برای سومین سال متوالی به عنوان تنها نماینده رسانه های گیلان در غرفه های استانی و منطقه ای بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران حاضر شد.  غرفه خزرآنلاین 398 در راهروی 27 میزبان هم استانی های عزیز خواهد بود.

http://uupload.ir/files/jfln_img_3774.jpg