به گزارش خزر، چندی پیش بود که سندی مبنی بر معرفی شهردار منطقه یک رشت به عنوان مدیر نمونه این منطقه توسط خودش در فضای مجازی منتشر شد. انتشار این سند واکنش های فراوانی را در پی داشت، تا آنجا که محمد پورناصرانی مدیر خودنمونه پندار شهرداری منطقه یک مسئولیت امضای نامه مذکور را متوجه […]

به گزارش خزر، چندی پیش بود که سندی مبنی بر معرفی شهردار منطقه یک رشت به عنوان مدیر نمونه این منطقه توسط خودش در فضای مجازی منتشر شد. انتشار این سند واکنش های فراوانی را در پی داشت، تا آنجا که محمد پورناصرانی مدیر خودنمونه پندار شهرداری منطقه یک مسئولیت امضای نامه مذکور را متوجه مسئول دفتر وقت دانست و گفت که این مسئول دفتر وقت بوده است که پورناصرانی را به عنوان مدیر نمونه منطقه تحت امر خودش معرفی کرده است.

پورناصرانی شهردار منطقه 1 رشت

حالا اما از اسنادی رونمایی می شود که در آن شهردار منطقه یک رشت ملکی را به نام یکی از آشنایان نزدیک خود منتقل کرده و اندکی بعد همان ملک از طرف شهرداری منطقه یک برای محاسبه ارزش تقریبی مورد کارشناسی قرار می گیرد!

http://uupload.ir/files/u3d7_04.jpg

همانطور که در تصویر بالا مشخص است مالکیت ملکی در بلوار آیت الله رودباری در خیابان جوادزاده از محمدپورناصرانی به محمدحسین محمودی جیردهی برابر سند قطعی شماره 15092 دفتر 254 رشت منتقل شده است. (تصاویر زیر سند این ملک را پس از انتقال نشان می دهد)

http://uupload.ir/files/btxs_02.jpg

http://uupload.ir/files/ufn8_03.jpg

 

مدتی بعد از این نقل و انتقال، شهرداری منطقه یک رشت به مدیریت محمد پورناصرانی در نامه ای خطاب به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری از وی می خواهد تا همین ملک را که تا مدتی پیش به نام خودِ پورناصرانی بوده و حالا به نام محمدحسین محمودی جیردهی منتقل شده است را مورد کارشناسی قرار دهد!

http://uupload.ir/files/p0yr_06.jpg

معمولا شهرداری رشت در مواقعی که قرار است ملکی را به هدف تهاتر یا … خریداری نماید از کارشناسان رسمی دادگستری می خواهد تا قیمت آن را مورد کارشناسی قرار دهند. علت اینکه پورناصرانی از کارشناس رسمی دادگستری میخواهد تا ملک فوق را مورد کارشناسی قرار دهد، چیزی غیر از این بوده که شهرداری می خواسته این ملک را از مالک جدید آن خریدار نماید؟ چرا پورناصرانی مدتی قبل از اینکه از کارشناس رسمی دادگستری بخواهد تا این ملک را مورد کارشناسی و ارزش گذاری قرار دهد، مالکیت آن را به فرد دیگری واگذار کرده است؟ آیا شهردار منطقه یک رشت از این طریق قصد داشته تا ملک خود را به شهرداری بفروشد؟!

نکته قابل تامل دیگر در نحوه ارزش گذاری این ملک است. کارشناس رسمی دادگستری در سال 95 قیمت این ملک را در بلوار آیت الله رودباری از قرار متری سه میلیون تومان ارزیابی کرده است! جالب آنکه اعیان تجاری همان ملک متری 300 هزار تومان (یعنی یک دهم ارزش زمین) ارزش گذاری شده است! اینکه 15 متر تجاری از قرار متری 300 هزار تومان باشد، اما 162 متر عرصه متری 3میلیون تومان (یعنی ده برابر ارزش اعیان تجاری) محاسبه شود کمی عجیب به نظر می رسد.

نکته مهم دیگر اینکه معمولا در خرید چنین املاکی اگر ساختمان قدیمی در آن موجود باشد، تنها ارزش زمین محاسبه می گردد یا ساختمان با ارزش بسیار پایین خریداری می گردد. در اینجا کارشناس تنها ساختمان موجود در این ملک را بیش از 53 میلیون تومان ارزش گذاری کرده است تا مجموع ارزش ملکی که مدتی پیش از کارشناسی مالکیت آن توسط پورناصرانی به فرد دیگری منتقل شده است در سال 95 به بیش از 5میلیارد و 757 میلیون ریال برسد.

اگرچه پورناصرانی هم می تواند املاک تحت مالکیت خود را به افراد دیگر منتقل کند، اما اینکه اندکی بعد از این انتقال همین زمین به درخواست شهرداری منطقه یک که تحت مدیریت پورناصرانی قرار دارد، مورد کارشناسی قرار میگیرد، شائبه برانگیز بوده و این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اینبار هم مسئول دفتر وقت شهردار منطقه یک رشت درخواست کارشناسی ملکی را به کارشناس رسمی دادگستری داده که مدتی پیش در مالکیت شهردار منطقه یک بوده است؟!