به گزارش خزر، سید حمید حسینی مدیر کل زندانها طی بازدید از زندان ضیابر ضمن تاکید بر برنامه های کاهش جمعیت کیفری ، حضور مقامات قضایی را نقطه قوت سازمان زندانها و دستگاه قضا بیان داشت و گفت: حضور مقامات قضایی در زندانها علاوه بر تسریع در روند پیگیری پرونده های زندانیان و دیدار نزدیک […]

به گزارش خزر، سید حمید حسینی مدیر کل زندانها طی بازدید از زندان ضیابر ضمن تاکید بر برنامه های کاهش جمعیت کیفری ، حضور مقامات قضایی را نقطه قوت سازمان زندانها و دستگاه قضا بیان داشت و گفت: حضور مقامات قضایی در زندانها علاوه بر تسریع در روند پیگیری پرونده های زندانیان و دیدار نزدیک با آنان باعث کاهش بار و فشار روانی خواهد شد و تحمل حبس را نیز برای آنان آسانتر می نماید.

وی افزود: حضور مستمر در تمام فصول سال شورای حل اختلاف در زندانها برای صلح و سازش و  ایجاد راهکارهای مناسب در خصوص پروندهای مختلف رایکی از نقاط مثبت و توانمند ارزیابی نمود و گفت: شورای حل اختلاف می تواند در روند کاهش جمعیت کیفری نقش آفرین باشد

وی همچنین اظهار کرد: باید تمام اهتمام لازم را در راستای تاکیدات موکد ریاست سازمان زندانها که همانا کاهش جمعیت کیفری است بکار بست و  بتوانیم از تمامی ظرفیتها و پتانسیل ها که یکی از مهمترین آن  میتواند شورای حل اختلاف باشد برای تحقق این هدف  بکار بندیم و زمینه های کمی و کیفی را با حضور مددکاران زندان همراه با توانمندی  و ظرفیت بالا آنان در کنار شورای حل اختلاف ارتقاء بخشیم و بتوانیم با این همت، فرهنگ و اقدامات موثر در صلح و سازش  در زندانها را نهادینه نماییم.