انتصاب سرپرست معاونت اجرایی معاونت بهداشتی و سرپرست مدیریت نیروی انسانی
انتصاب سرپرست معاونت اجرایی معاونت بهداشتی و سرپرست مدیریت نیروی انسانی
خزر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رقیه اعتمادی فر به عنوان سرپرست نیروی انسانی دانشگاهو دکتر حجت نجف زاده به عنوان سرپرست معاونت اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش خزرآنلاین، با حکم دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه، دکتر حجت نجف زاده به عنوان سرپرست معاونت اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب شد.

گفتنی است؛ پیش از این دکتر احمد مرادی عهده دار این مسوولیت بوده است.

همچنین رییس دانشگاه، طی ابلاغی، رقیه اعتمادی فر را به سمت سرپرست مدیریت نیروی انسانی دانشگاه منصوب کرد.

پیش از اعتمادی فر، خلیل ربیعی مسوولیت نیروی انسانی دانشگاه را بر عهده داشت.

مدیریت مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت و مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) از جمله سوابق اعتمادی فر است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)