یک رودسری گزینه محتمل تصدی بر آب منطقه ای گیلان؟!
یک رودسری گزینه محتمل تصدی بر آب منطقه ای گیلان؟!
خزر: از یکی از کارکنان آب منطقه ای گیلان که اصالتی رودسری دارد، به عنوان گزینه محتمل تصدی بر کرسی مدیرعاملی این شرکت عریض و طویل نام برده می شود.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از آب منطقه ای گیلان حکایت از احتمال تغییر در راس این شرکت دارد.

در همین راستا، از یکی از کارکنان آب منطقه ای گیلان که اصالتی رودسری دارد، به عنوان گزینه محتمل تصدی بر کرسی مدیرعاملی این شرکت عریض و طویل نام برده می شود.

احتمال بروز این تغییر در حالی است که عملکرد مدیرعامل فعلی در حوزه های مختلف تاکنون مطلوب بوده است.

گفتنی است پس از تصدی عباسی بر راس استانداری گیلان، هدایت برخی از مهمترین ادارات دولتی گیلان به مدیرانی که اصالتی رودسری و املشی دارند، سپرده شد.   

۰/۵ (۰ نظر)