مرزبانی در سرمای استخوان سوز آستارا
مرزبانی در سرمای استخوان سوز آستارا
خزر: مرزبانان خونگرم هنگ مرزی آستارا با جان و دل آماده دفاع و صیانت از مناطق مرزی در برف و یخبندان و سرمای سوزان کوهستان و حافظ امنیت مرزهای کشور هستند و در راستای برقراری امنیت پایدار ملی از هیچ سختی نمی‌هراسند.
۰/۵ (۰ نظر)