نحوه عجیب پاسخ دهی ارشاد گیلان به درخواست اطلاعات مربوط به کنگره میرزا!
نحوه عجیب پاسخ دهی ارشاد گیلان به درخواست اطلاعات مربوط به کنگره میرزا!
خزر: ارشاد گیلان به عنوان نماینده وزارت ارشاد در استان، تاکنون پاسخ کاملی به درخواست اطلاعات عمومی مربوط به کنگره میرزا با بودجه ۷.۵ میلیارد تومانی، نداده است.

به گزارش خزرآنلاین، وزارت ارشاد متولی اصلی شفافیت قانونمند اطلاعات در کشور است. حتی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم که بستری برای شفاف سازی امور و تلاشی مبتنی بر قانون برای حق دسترسی تمام شهروندان به اطلاعات عمومی است، زیر نظر وزارت ارشاد و در زیرمجموعه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی این وزارتخانه فعالیت می کند. 

با این حال، ارشاد گیلان به عنوان نماینده وزارت ارشاد در استان، تاکنون پاسخ کاملی به درخواست اطلاعات عمومی مربوط به کنگره میرزا با بودجه ۷.۵ میلیارد تومانی، نداده و حتی ثبت دوباره درخواست در سامانه ای که زیر نظر خود وزارت ارشاد فعالیت می کند هم به طرز عجیبی با پاسخ های ناقص روبرو شده است! به نحوی که گویا مسئول پاسخ دهی به درخواست ها، بخشی از درخواست را نمی بیند و هیچ پاسخی هم به آن نمی دهد!! اتفاقی که شاید بار اول تصادفی باشد اما تکرار دوباره آن، شائبه برانگیز است!

البته ضمانت اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به گونه ایست که بتوان سرانجام مدیران را در یک بستر قانونی مجاب به پاسخگویی کامل نمود اما این سوال به قوت خود باقیست که آیا متولی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گیلان، راهی جز توسل به قانون برای دسترسی به اطلاعات باقی نخواهد گذاشت؟!

 

۰/۵ (۰ نظر)