منافع شهر و شهرداری؛ قربانی هوس بهارستان نشینی آقای شهردار
منافع شهر و شهرداری؛ قربانی هوس بهارستان نشینی آقای شهردار
خزر: گفتنی است آقای شهردار، قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس را داشته و طی نشست مشترک مخفیانه ای که اخیرا با بخشی از اصلاح طلبان داشته، از آنان قول گرفته تا در مقابل دادن امتیازهای این چنینی، از حمایت های اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس برخوردار شود.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شهرداری یکی از شهرها حکایت از امتیاز جدید آقای شهردار به اصلاح طلبان دارد.

گفته می شود آقای شهردار قصد دارد خواهرزاده یکی از اصلاح طلبان شاخص را که در دولت پیشین و با حمایت دایی اش، در یکی از سازمان ها مشغول بکار شده، به شهرداری منتقل و در قسمتی مهم بکارگیری نماید.

این در حالی است که وی، پیش تر هم با سفارش دو عضو اصلاح طلب شورای پیشین، یکی از مهترین مناصب شهرداری را به گزینه مورد حمایت آنان تقدیم نموده است.

گفتنی است آقای شهردار، قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس را داشته و طی نشست مشترک مخفیانه ای که اخیرا با بخشی از اصلاح طلبان داشته، از آنان قول گرفته تا در مقابل دادن امتیازهای این چنینی، از حمایت های اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس برخوردار شود.

به نظر می رسد دست خالی اصلاح طلبان و احتمال عدم احراز صلاحیت گزینه های شاخص اصلاح طلبی در انتخابات مجلس آتی، سبب شده تا آقای شهردار به دنبال استفاده از خلا موجود به نفع خود باشد! از سوی دیگر، نگرانی از تاثیر منفی حمایت اصلاح طلبان در بررسی صلاحیت وی باعث شده تا این تدبیر اتخاذ شود که حمایت اصلاح طلبان از او تا اتمام بررسی صلاحیت وی مخفی مانده و پس از اخذ تایید صلاحیت، این حمایت علنی گردد!

۰/۵ (۰ نظر)