معاون توسعه مدیریت و مشاورین مدیرعامل منطقه آزاد انزلی منصوب شدند
معاون توسعه مدیریت و مشاورین مدیرعامل منطقه آزاد انزلی منصوب شدند

به گزارش خزرآنلاین، عیسی فرهادی مدیرعامل سازمان طی احکامی جداگانه ، میثم محمدنژاد را به عنوان معاون توسعه مدیریت سازمان و مهدی نورسته و حسین فیروزی را بعنوان مشاورین ارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب کرد. ۰/۵ (۰ نظر)

به گزارش خزرآنلاین، عیسی فرهادی مدیرعامل سازمان طی احکامی جداگانه ، میثم محمدنژاد را به عنوان معاون توسعه مدیریت سازمان و مهدی نورسته و حسین فیروزی را بعنوان مشاورین ارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب کرد.

۰/۵ (۰ نظر)