سال ۱۴۰۲، سال پایان حضور مشاوران پُر تعداد استاندار گیلان؟!
سال ۱۴۰۲، سال پایان حضور مشاوران پُر تعداد استاندار گیلان؟!
خزر: بند ۲ بخشنامه ای که حالا با رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است، به استانداران اجازه می داد افرادی را از طریق احکام انشایی یا ابلاغ داخلی در چارچوب مقررات و رعایت برخی شرایط، به عنوان مشاور تعیین کنند. بندی که گویا استاندار گیلان به بهترین نحو از آن بهره برده و بعضا افراد بازنشسته ای همچون علی پور را به عنوان مشاور خود تعیین نمود.

به گزارش خزرآنلاین،  با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه صادره آن هیأت، امکان انتصاب مشاور و یا دستیار انشایی ابطال شد.

در متن این دادنامه با موضوع شکایت و خواسته «ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع امکان بکارگیری دستیار (مشاور)» آمده است:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور به بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان مذکور الحاق شده و با توجه به اینکه در بخشنامه اولیه ممنوعیت صدور احکام انشایی با ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان “مشاور” مقرر گردیده است، لذا مفاد بند ۲ بخشنامه شماره۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با بخشنامه ای که به آن الحاق شده، مغایرت دارد.ثانیاً تعداد مشاور مورد نیاز برای مقامات مختلف در بند (ه) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، جعل عنوان “دستیار مشاور” در مقرره مورد شکایت و تعیین تعداد آن به میزانی متفاوت از آنچه قانونگذار تعیین کرده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده مقرره مورد اعتراض است.

بنا بر مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

گفتنی است بند ۲ بخشنامه ای که حالا با رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است، به استانداران اجازه می داد افرادی را از طریق احکام انشایی یا ابلاغ داخلی در چارچوب مقررات و رعایت برخی شرایط، به عنوان مشاور تعیین کنند. بندی که گویا استاندار گیلان به بهترین نحو از آن بهره برده و بعضا افراد بازنشسته ای همچون علی پور را به عنوان مشاور خود تعیین نمود.

۰/۵ (۰ نظر)