درباره فراخوان خروج از ایران
درباره فراخوان خروج از ایران
دستگیری های چند روز اخیر خصوصا دو جاسوس فرانسوی که به جایگاه، شغل سازمانی و ماموریت خود در رابطه با اغتشاشات نیز اعتراف کرده اند این ظن را قوی تر می کند که تمام این بازی ها برای فراری دادن جاسوس هایی است که در این چند روز در اغتشاشات فعال بوده اند می باشد.

هرمز  راسخی: در روزهای گذشته در خبرها آمده بود که کشورهای اروپایی به اتباع خود اعلام کرده اند که کشور ایران را ترک کنند. این خبر در نگاه مردم برداشت های متفاوتی را در برداشت. اصولا این نوع رفتارهای دیپلماتیک و سیاسی در مواقعی رخ می دهد که کشوری دچار بحران های سخت و غیر قابل کنترل می گردد، در نتیجه دولت ها در این مواقع اتباع خود را فراخوان بازگشت می دهند تا به زعم خود از جان ایشان در برابر حوادث غیر مترقبه جلوگیری کنند.

اما ایران قطعا مورد متفاوتی از دیگر کشورهاست که در این نوشتار به دلایل این تفاوت ها و اهداف غربی ها از این فراخوانی در این روزها اشاراتی خواهیم داشت:

1. کشور ایران علیرغم تنوع قومی و زبانی خود دارای انسجامی بهم تنیده بوده که در آن وحدت دینی حرف اول را در این انسجام بخشی بر عهده دارد و دیگر تنوعات در ذیل این نوع وحدت و یکپارچگی تعریف شده و هویت می یابند.

2. در موضوع دینی، اسلام دین وحدت بخش جامعه بوده و با دیگر جوامع اسلامی که بعضا گسل های مشخصی در آن دیده می شود تفاوت های اساسی دارد. در ایران شیعه و سنی در کنار هم در مسالمت کامل زندگی می کنند و در تاریخ معاصر کشور بر خلاف دیگر کشورها نمی توان نمونه های عمیقی از تنش ها و جنگ های مذهبی را پیدا کرد.

3. ادامه اغتشاشات در برخی نقاط کشور در حالی که چشم انداز زایش قدرت تمدنی ، سیاسی و نظامی ایران در جهان در حال خودنمایی است نشان از برنامه ریزی گسترده غربی ها و آمریکایی ها برای جلوگیری از این امر در ابعاد رسانه ای – خیابانی دارد.

4. لکن دستگیری های چند روز اخیر خصوصا دو جاسوس فرانسوی که به جایگاه، شغل سازمانی و ماموریت خود در رابطه با اغتشاشات نیز اعتراف کرده اند این ظن را قوی تر می کند که تمام این بازی ها برای فراری دادن جاسوس هایی است که در این چند روز در اغتشاشات فعال بوده اند می باشد .

5. دلیل دیگری که ظن وجود نفوذی ها و دیگر جاسوسان را به واقعیت نزدیکتر می کند این است که اگر دولت های غربی این فراخوانی را در ماه  شهریور یا اوایل مهرماه می دادند باور پذیرتر بود، اما اتباع غربی حاضر در کشور در زمان اوج اغتشاشات در ایران بوده و به احتمال قوی در میدان نیز فعال بودند و چرا در شرایطی که  امروز  دو جاسوس فرانسوی دستگیر شده و به تمام کارهای خود اعتراف کرده اند  آیا این احتمال را نمی دادند که دستگیری دیگر عناصر جاسوس بیگانه و خود فروخته گان وطنی در این روزها دور از انتظار نخواهد بود و در نتیجه قصد خروج از کشور – شما بخوانید فرار از کشور- را کرده اند؟.

در مجموع پروژه اغتشاشات شکست خورده است لذا فراری دادن جاسوسان طبیعی ترین اقدامی است که می توانستند انجام دهند و کنترل و پایش لیست پروازهای فرودگاههای کشور به مقصد اروپا می تواند این ادعا را به اثبات برساند.

  • نویسنده : هرمز  راسخی