حکم صادره توسط سرپرست منطقه آزاد فقط یک هفته دوام آورد؟!
حکم صادره توسط سرپرست منطقه آزاد فقط یک هفته دوام آورد؟!
خزر: با این تفاسیر باید گفت حکم سرپرست منطقه آزاد انزلی در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی، تنها کمی بیشتر از یک هفته دوام آورد!

به گزارش خزرآنلاین، بیست و چهارم اردیبهشت بود که رسانه ها خبر از انتصاب محسن پیل چشم به عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی دادند. بنا به آن چه در این اخبار آمده بود، پیل چشم با حکم اکبر نیازی (سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی) به این سمت منصوب شد.

این انتصاب اما قریب به یک هفته دوام داشت چرا که امروز رسانه ها، خبر از انتصاب فرد دیگری (مهدی جلیلی) بعنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی دادند! انتصابی که گویا در راستای اجرای مصوبه مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی به وقوع پیوسته است.

با این تفاسیر باید گفت حکم سرپرست منطقه آزاد انزلی در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی، تنها کمی بیشتر از یک هفته دوام آورد. اتفاقی که شاید در تاریخ احکام صادره از سوی مدیران عامل و سرپرستان منطقه آزاد انزلی، بی سابقه باشد!

 

 
۰/۵ (۰ نظر)