تلاش منتسبین به جریان انحرافی برای نقش آفرینی در انتصابات استان!
تلاش منتسبین به جریان انحرافی برای نقش آفرینی در انتصابات استان!
خزر: گفته می شود تغییر در مدیریت امور شعب یکی از بانک های دولتی استان هم از جمله مباحث مطرح شده در جلسات مذکور بوده است!

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از تلاش منتسبین به جریان انحرافی برای نقش آفرینی در انتصابات یکی از استان ها دارد.

در همین راستا گفته می شود اخیرا جلساتی با موضوع انتخاب مدیرکل استانی یکی از بیمه های دولتی، خارج از استان و با حضور یکی از منتسبین به جریان انحرافی برگزار شده است.

گفته می شود تغییر در مدیریت امور شعب یکی از بانک های دولتی استان هم از جمله مباحث مطرح شده در جلسات مذکور بوده است!

۰/۵ (۰ نظر)